Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecné oznamy

Zobrazené 121-150 z 1001

Betlehémske svetlo a pastoračná spoveď

Dátum: 16. 12. 2021

Rímskokatolícka cirkev v Rúbani oznamuje veriacim, že dňa 17. decembra 2021, v piatok od 15:00 h do 16:00 h a 18. decembra 2021, v sobotu od 13:30 h do 15:30 h je možnosť účasti na pastoračnom spovedaní v miestnom rímskokatolíckom kostole. V týchto dňoch je možné prevziať aj Betlehémske svetlo.

Oznámenie o zverejnení

Dátum: 13. 12. 2021

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o organizácií miestneho referenda v obci Rúbaň

Zverejnenie Rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2022 a Viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2022-2024

Dátum: 13. 12. 2021

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že dnešným dňom bol zverejnený na úradnej tabuli, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli a na webovom sídle obce Rúbaň: www.obecruban.sk schválený Rozpočet Obce Rúbaň na rok 2021 a Viacročný rozpočet Obce Rúbaň na roky 2022-2024.

Mobilná očkovacia služba - december 2021

Dátum: 9. 12. 2021

Oznamujeme občanom, že termín nasledovného očkovania proti COVID 19 v našej obci je 12. december 2021, nedeľa....

Oznam ARRIVA Nové Zámky, a. s.

Dátum: 9. 12. 2021

ARRIVA Nové Zámky, a. s. oznamuje, že z dôvodu zlej epidemiologickej situácie...

Oznam - zverejnenie návrhu VZN 4/2021

Dátum: 9. 12. 2021

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce www.obecruban.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň č. 4/2021

Zmena testovacích časov vo Dvoroch nad Žitavou

Dátum: 26. 11. 2021

POZOR, zmena testovacích časov!

Zverejnenie Návrhu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2022 a Návrhu viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2022-2024

Dátum: 24. 11. 2021

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že dnešným dňom bol zverejnený na úradnej tabuli, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle Obce Rúbaň: www.obecruban.sk Návrh rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2022 a Návrh Viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2022-2024.

Predbežný termín nasledovného očkovania

Dátum: 24. 11. 2021

Oznamujeme občanom, že predbežný termín nasledovného očkovania proti COVID 19 v našej obci je 11. december 2021. Záujemcovia nech sledujú hlásenia miestneho rozhlasu al. oznamy na webovom sídle obce!

Oznámenie o zverejnení

Dátum: 24. 11. 2021

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce www.obecruban.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 3/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Rúbaň.

Práce na diaľkovom vodovode

Dátum: 23. 11. 2021

Oznamujeme občanom, že miestna komunikácia k Starému vrchu bude dnešným dňom uzatvorená, nakoľko vodárenská spoločnosť začala práce na odstránení poruchy diaľkového vodovodu.

Opätovné testovanie COVID-19 vo Dvoroch nad Žitavou

Dátum: 19. 11. 2021

Oznamujeme občanom, že počnúc dňom 21. novembra 2021 (nedeľa) spoločnosť SWOT s.r.o., Levice zabezpečí testovanie na ochorenie COVID-19 každú nedeľu a v stredu čase od 15.00 do 19.00 v kultúrnom dome vo Dvoroch nad Žitavou. Cena za antigénový test je 10 €, za test PCR je 55 €.

Upozornenie Západoslovenskej distribučnej

Dátum: 16. 11. 2021

text v prílohe

Oznam MUDr. Vojtekovej

Dátum: 9. 11. 2021

Na základe oznámenia MUDr. Vojtekovej, obvodnej lekárky pre deti a dorast oznamujeme občanom, že pani doktorka dňa 10. novembra 2021, v stredu ordinuje len vo Dvoroch nad Žitavou od 10.00 h do 14.00 h.

Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Vojnice - verejná vyhláška

Dátum: 9. 11. 2021

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle www.obecruban.sk zverejnila na dobu 15 dní "Oznámenie o skončení platnosti programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Vojnice".

Očkovanie proti COVID 19 mobilnou očkovacou službou

Dátum: 9. 11. 2021

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že sa naskytla možnosť využitia mobilnej očkovacej služby...

Vybavovanie stránok na obecnom úrade od 8.11.2021

Dátum: 8. 11. 2021

Z dôvodu zlej pandemickej situácie v okrese Nové Zámky obecný úrad oznamuje občanom, že dňom 8.11.2021 až do odvolania vybavovanie úradných záležitostí bude vykonávať v okienku pri vchode do budovy obecného úradu.

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dátum: 5. 11. 2021

Na základe oznámenia Západoslovenskej distribučnej oznamujeme občanom...

Odpočet elektromerov

Dátum: 29. 10. 2021

Touto cestou oznamujeme občanom, že od 2. novembra do 4. novembra 2021 budú odčítavať stavy elektromerov pre všetkých dodávateľov elektrickej energie. Prosia občanov, aby elektromery sprístupnili!

Oznam MUDr. Vojtekovej

Dátum: 26. 10. 2021

Na základe oznámenia MUDr. Vojtekovej, obvodnej lekárky pre deti a dorast oznamujeme občanom, že pani doktorka dňa 28. a 29. októbra 2021, vo štvrtok a v piatok ordinuje len vo Dvoroch nad Žitavou od 7.30 h do 11.00 h.

Dostupnosť dodávky vody z verejného vodovodu

Dátum: 25. 10. 2021

Na základe oznámenia vodárenskej spoločnosti oznamujeme občanom, že 25. októbra 2021 vo večerných hodinách bude opäť dostupná dodávka vody z verejného vodovodu v našej obci.

Oznámenie o zverejnení

Dátum: 25. 10. 2021

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň číslo 2/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou schválené dňa 22.10.2021

Porucha na verejnom vodovode

Dátum: 24. 10. 2021

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že na základe nedávno hlásenej poruchy zo strany Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti

Oznam miestnej pošty

Dátum: 21. 10. 2021

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude od 21. októbra 2021 do odvolania otvorená denne od 8.00 h do 10.00 h. Ďakuje Vám za porozumenie!

Oznam MUDr. Viktórie Varga

Dátum: 14. 10. 2021

MUDr. Viktória Varga, obvodná lekárka v Strekove oznamuje svojim pacientom, že 15. októbra 2021, v piatok neordinuje. V súrnych prípadoch zastupuje MUDr. Ladislav Urban v Gbelciach.

Zmena systému zberu komunálneho odpadu

Dátum: 7. 10. 2021

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že zberová spoločnosť komunálneho odpadu počnúc januárom 2022 pristupuje k zmene systému zberu...

Zber elektroodpadu

Dátum: 7. 10. 2021

Obec Rúbaň oznamuje tým občanom, ktorí nahlásili elektroodpad do zberu, že obec uskutoční zber dňa 11. októbra 2021, v pondelok. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili na ulicu ráno v deň zberu!

Očkovanie psov a mačiek proti besnote

Dátum: 30. 9. 2021

MVDr. Imrich Karadi oznamuje občanom, že povinná vakcinácia psov a mačiek proti besnote...

Milodary na obnovu kostola

Dátum: 27. 9. 2021

Oznamujeme občanom, že maľovanie kostola a reštaurovanie fresiek bolo dokončené. Zároveň oznamujeme, že sa budú vykonávať ďalšie práce na obnove kostola, ktoré sú finančne náročné. Páter Karol s vďakou prijme milodary na uskutočnenie týchto prác.

Nahlásenie návrhov na zmenu cestovných poriadkov autobusových spojov

Dátum: 27. 9. 2021

V súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2021/2022 Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom...

Zobrazené 121-150 z 1001
obec Rúbaň