Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Referendum 2023

.

Oznamujeme obyvateľom obce, že  volebnou miestnosťou pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023 v čase od 7.00 do 22.00 h v našej obci,  je Kultúrny dom č. súp. 149. Volič je povinný vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom.

Ďalej oznamujeme voličom, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to do prenosnej volebnej urny. Môžu to nahlásiť na obecnom úrade počas úradných hodín osobne alebo telefonicky na telefónne čísla 035/6426878, 035/6499003.

Úradné hodiny na obecnom úrade: Pondelok 8.00 – 12.00 h a 13.00-15.00 h Streda 8.00 h – 12.00 h a 13.00 h -15.00 h Piatok 8.00 – 12.00 h.

 

Ďalej voliči, ktorí ku dňu konania referenda majú nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (aj osoby, ktoré žijú s nimi v spoločnej domácnosti), môžu požiadať zapisovateľku špeciálnej okrskovej volebnej komisie, za ktorú bola vymenovaná Mgr. Jana Porožňáková.  Požiadať o zápis do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov môžete telefonicky na č. 035/6913121, e-mailom na adrese: jana.poroznakova@minv.sk, ovvs.nz@minv.sk.  Oprávnení voliči v  žiadosti oznámia: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta, na ktorom žiadajú vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom a telefonický kontakt. Žiadosť možno podať najskôr 5 pracovných dní predo dňom konania referenda v úradných hodinách okresného úradu Nové Zámky, t.j. od 16. januára 2023 a najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t.j. 20. januára 2023 do 12. hodiny.

Úradné hodiny na okresnom úrade:

Pondelok 8.00 – 15.00 h, Utorok 8.00-15.00 h, Streda 8.00-17.00 h, Štvrtok 8.00-15.00 h, Piatok 8.00-12.00 h.

Dátum vloženia: 13. 1. 2023 11:30
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 1. 2023 11:32
Autor: Správce Webu
obec Rúbaň