Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecné oznamy

Zobrazené 1-30 z 1013

Voľba hlavného kontrolóra

Dátum: 27. 2. 2024

Obecné zastupiteľstvo Obce Rúbaň vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania voľby na deň 22.04.2024 v budove obecného úradu...

Oznam lekárne v Strekove

Dátum: 2. 2. 2024

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude od 5. februára 2024 do 9. februára 2024 zatvorená.

Úprava systémového zberu komunálneho odpadu

Dátum: 31. 1. 2024

Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky s.r.o. striktne upozorňuje všetkých obyvateľov obce, že ukončila zber komunálneho odpadu uloženého v plastových vreciach. Zber komunálneho odpadu bude vykonávať iba zo zberných nádob na to určených.

Oznam MUDr. Varga

Dátum: 31. 1. 2024

MUDr. Viktória Varga, obvodná lekárka v Strekove oznamuje svojim pacientom, že 2. februára 2024, v piatok neordinuje. Zastupuje ju MUDr. Lukáč Bitterová v Štúrove. Za porozumenie ďakuje!

Oznam lekárne v Strekove

Dátum: 30. 1. 2024

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 31. januára 2024, v stredu zatvorená.

Vážený množstvový zber komunálneho odpadu od 2025

Dátum: 15. 1. 2024

Oznamujeme občanom, že naša samospráva počnúc rokom 2025 zavádza vážený množstvový zber komunálneho odpadu....

Odpočet plynomerov

Dátum: 10. 1. 2024

Na základe oznámenia plynární oznamujeme občanom, že ...

Zverejnenie návrhu VZN Obce Rúbaň č. 1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Dátum: 10. 1. 2024

.

Súťaž v stolnom tenise

Dátum: 10. 1. 2024

Vedenie miestneho športového zväzu oznamuje, že dňa 14. januára 2024, v nedeľu so začiatkom od 9.00 h usporiada súťaž v stolnom tenise v kategórii žiak a dospelý. Záujemcov srdečne očakávajú!

Tlačivo na podanie priznanie dane z nehnuteľností

Dátum: 4. 1. 2024

.

Oznam obecného úradu

Dátum: 22. 12. 2023

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že v dobe od 27. decembra 2023 do 29. decembra 2023 bude obecný úrad zatvorený z organizačných dôvodov.

Zákaz držania psa na reťazi

Zákaz držania psa na reťazi

Dátum: 20. 12. 2023

.

Zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň č. 4/2023

Dátum: 12. 12. 2023

.

Oznam samosprávy

Dátum: 21. 11. 2023

Samospráva obce Rúbaň oznamuje občanom, že od 21. novembra 2023 prerušila prevádzku vodovodu na novom cintoríne.

Oznam Západoslovenskej distribučnej

Dátum: 21. 11. 2023

viď. v prílohe

Oznam MUDr. Varga

Dátum: 20. 11. 2023

MUDr. Viktória Varga, obvodná lekárka v Strekove oznamuje svojim pacientom, že dňa 21. novembra 2023, v utorok neordinuje kvôli prerušeniu dodávky elektrickej energie. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Lukács Bitterová v Štúrove.

Oznam MUDr. Vojtekovej

Dátum: 20. 11. 2023

MUDr. Vojteková, obvodná lekárka pre deti a dorast oznamuje občanom, že 21. novembra 2023, v utorok ordinuje len v Dubníku od 7.30 h do 12.30 h. Ordinovať v ten deň v Strekove nebude kvôli prerušeniu dodávky elektrickej energie.

Oznam Dobrovoľnej civilnej ochrany Nové Zámky

Dátum: 15. 11. 2023

Dobrovoľná civilná ochrana Nové Zámky oznamuje občanom, že...

Zverejnenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň číslo 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 10. 11. 2023

.

Zverejnenie Návrhu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2024 a Návrhu viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2024-2026

Dátum: 10. 11. 2023

.

Plánovaná odstávka informačného systému DCOM

Dátum: 8. 11. 2023

.

Oznam MUDr. Vojtekovej

Dátum: 27. 10. 2023

MUDr. Vojteková oznamuje občanom, že 30. októbra 2023, v pondelok ordinuje len vo Dvoroch nad Žitavou od 7.30 h do 12.00 h a 31. októbra 2023, v utorok ordinuje len v Dubníku tiež od 7.30 h do 12.00 h.

Zaplatenie splátky daní z nehnuteľnosti a TKO

Dátum: 26. 10. 2023

.

Pripomienky k cestovným poriadkom autobusových spojov

Dátum: 18. 10. 2023

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že návrhy a požiadavky na zmenu cestovných poriadkov autobusových spojov môžu predložiť obecnému úradu do 23. októbra 2023.

Zberný kontajner na šatsvo

Dátum: 10. 10. 2023

,

Oznam Vodární

Dátum: 5. 10. 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že začali odčítavať stav vodomerov. Prosíme občanov, aby vodomery sprístupnili alebo umiestnili odčítaný stav vodomera na viditeľné miesto, prípadne nahlásili.

Oznam lekárne v Strekove

Dátum: 5. 10. 2023

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude od 10. októbra 2023 do 13. októbra 2023 zatvorená.

Oznam miestnej pošty

Dátum: 26. 9. 2023

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že 28. a 29. septembra 2023, vo štvrtok a v piatok bude pošta zatvorená.

Oznam MUDr. Varga

Dátum: 26. 9. 2023

MUDr. Viktória Varga, obvodná lekárka v Strekove oznamuje svojim pacientom, že 29. septembra 2023, v piatok neordinuje. Zastupuje ju MUDr. Urbán v Gbelciach. Za porozumenie ďakuje!

Nahlásenie elektroodpadu do zberu

Dátum: 19. 9. 2023

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že nefunkčné elektronické spotrebiče môžu nahlásiť na obecnom úrade. Dátum zberu elektroodpadu oznámime občanom neskôr. Do zberu je možné nahlásiť len elektroodpad, ktorý obsahuje všetky súčiastky. Prosíme občanov, aby spotrebiče nevyložili vopred na ulicu!

Zobrazené 1-30 z 1013
obec Rúbaň