Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2016

Riaditeľstvo materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rúbani oznamuje milým rodičom, že zápis na šk.rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 3. a 4. mája 2016, v utorok a stredu od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou sú aj údaje o povinných očkovaniach.

Všetkých budúcich škôlkarov srdečne očakávame!

 

Činnosť našej škôlky

Január

Zima je ročné obdobie, keď si v teple svojich domov akosi viac  vychutnávame oddych, ale najmä radosť z blízkosti tých, na ktorých nám najviac záleží – našej rodiny.

Deti sa do materskej školy vrátili v novom roku pokojné a plné dojmov. Ešte chvíľu sme nechali doznieť tieto zážitky a potom šup do práce. Začali sme charakterizovať ročné obdobie, pomenovať  typické znaky. Naozajstná zima sa začína, keď drobučké vločky  tancujú v povetrí a jemne cinkajú do okien. Nesmú chýbať ani páni „snehuliaci“, ktorí sú najočakávanejšími priateľmi detí. A hoci sa vonku zima ešte poriadne neukázala, my sme si jej krásu vyčarili tvorivými rúčkami.

Pri vchode do budovy a v šatni materskej školy sme umiestnili práce detí, ktoré sú prezentáciou získaných výtvarných a pracovných zručností.

 

Február

Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak bolo aj v našej materskej škole, keď sa dňa 8. februára 2016 škôlkou ozývala hudba a šťastný smiech. Trieda sa rozjasnila farebnými girlandami a balónmi. Všetky deti s pomocou rodičov sa na chvíľu prezliekli do prekrásnych masiek. Masky boli rôznorodé, farebné a veselé. Deti sa tešili na tento deň, kedy sa so svojimi kamarátmi vyšantia v maskách. Po predstavení masiek sa začala tá pravá fašiangová zábava. Na deti sa prišli pozrieť aj niektorí rodičia a staré mamy.

Veselá nálada a spokojné deti boli veľkou odmenou pre pani učiteľky, ktoré karneval pripravili.

Veru bol to vydarený a veselý karneval.

Najdôležitejšie bolo, že nechýbali rozžiarené očká našich detí.

 

Marec

Prišli sviatky jari a spolu s nimi aj veľkonočný zajko.

Príchod jari a Veľká noc prinášajú so sebou nový život, farby a radosť.

Veľkonočná príprava v materskej škole sa začala v príjemnej atmosfére, ktorej prialo i pekné slnečné počasie.

Pomocou rodičov deti z domu priniesli vyfúkané vajíčko a mohlo sa začať veľkonočné tvorenie detí. Deti maľovali vajíčka, vyfarbovali pracovné listy, kreslili, strihali, lepili, robili ozdobu na dvere, počúvali hudbu, rozprávky a veršíky.

Pritom primerane svojmu veku sa zoznamovali s významom Veľkej noci.

 

Apríl

Už tradične sa marec nazýva ako „mesiac knihy".

Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej materskej škole? Deti sa cez rozhovor dozvedeli, z čoho je kniha. Hrali sa na knihovníkov, vyrábali záložky do knihy, leporelá a nástenky. Prednášali zaujímavé príbehy, počúvali rozprávky, pracovali na interaktívnej tabuli s písmenkami, hádankami, úlohami. Dňa 14. apríla 2016 sme spolu so žiakmi základnej školy navštívili obecnú knižnicu. V príjemnom prostredí nás privítala nás pani knihovníčka. Rozprávala nám o knihách, o knižnici, prečítala zaujímavú rozprávku. Pozorne sme ju počúvali a potom sme jej aj my zarecitovali, zaspievali. Každý z nás si mohol vybrať knihu, poprezerať si ju, no po "prečítaní", "prelistovaní" sme ich vrátili na pôvodné miesto.

Bolo nám výborne, vládol tam kľud a pokoj.

Verím, že pre naše deti budú knihy a rozprávky stále obľúbené.

 

Máj

Mama,ty budeš so mnou stále?

Je tu opäť máj, kedy si pripomíname krásny sviatok „Deň matiek“.

Mama - prvé slovo, ktoré vyslovia naše pery. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamičku, - milú, starostlivú a láskavú.

Mamička je vždy len jedna, jedna jediná na celom svete, jedna jediná na celý život. Obetujú nám všetok čas, prežívajú s nami úspechy i sklamania. Patrí im vrúcna vďaka a uznanie.

Deti materskej školy vyjadrili svoju lásku k mamičkám a babičkám tým, že s veľkou radosťou spoločne nacvičovali program a výsledkom bolo, že dňa 15. mája 2016 to aj predniesli v kultúrnom dome.

Za svoje výkony boli odmenené veľkým potleskom. Každá mamička dostala na záver milí darček.

 

Jún

1. jún – je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti a patrí všetkým bez rozdielu.

Medzinárodný deň detí organizované obcou sa uskutočnil dňa 28. mája 2016 na športovom ihrisku. Bol krásny, slnečný, plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia a dobrej nálady. Deti za svoje výkony a plnenia športových disciplín boli odmenené čokoládou od pani starostky a nechýbalo ani malé občerstvenie – guláš, ktorý pripravili poľovníci, za ktorý im patrí veľká vďaka.

Aj deti v našej materskej škole „Deň detí“ prežívali naozaj super. Už od rána bola určitá nedočkavosť a napätie. Veď nás čakal neobyčajný deň. Spoločné posedenie, tancovanie, súťaže, spev, kreslenie sprevádzal ich po celý deň. Deti plné energie šantili, neúnavne skákali celý deň. Domov odchádzali šťastnéa s milými darčekmi.

 

November

V mesiaci november  Okresný úrad Nové Zámky " Odbor krízového riadenia " vyhlásil výtvarnú súťaž " Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". Do tejto súťaže sme zapojili aj naše deti z materskej školy, ktoré vytvorili nádherné dielka s ich predstavou a fantáziou.

No, naše práce sa neumiestnili na popredných miestach, ale spätná väzba z Okresného úradu bola taká, že práce detí vystihovali danú tému a boli jedinečné. My učiteľky sa tešíme, že aj takýmto spôsobom môžeme prezentovať našu materskú školu a tým pádom aj obec Rúbaň.

 

obec Rúbaň