Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2017

Riaditeľstvo materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rúbani oznamuje milým rodičom, že zápis na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch  3. a 4. mája 2017, v stredu a vo štvrtok od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy /rodič dostane žiadosť v materskej škole/ predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou sú aj údaje o povinných očkovaniach.

Všetkých budúcich škôlkarov srdečne očakávame!

 

Lea   D i k á c z o v á, riaditeľka MŠsVJM v Rúbani

Noémi   K o v á c s o v á, učiteľka

obec Rúbaň