Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 25. 11. 2020
jasná obloha 5 °C 0 °C
jasná obloha, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.92m/s
tlak1027hPa
vlhkosť82%

Navigácia

Obsah

Obec Rúbaň

 

Milí občania!

    

     V dňoch 31. októbra a 1. novembra 2020 sa aj v našej obci konalo celoplošné testovanie v súvislosti s ochorením COVID-19. Testovania sa zúčastnilo 577 osôb, z ktorých jedna osoba mala pozitívny výsledok.

     Týmto by som sa chcela poďakovať všetkým našim občanom, ktorí sa testovania zúčastnili, dodržali pritom nariadené opatrenia a pristúpili tak zodpovedne nielen ku svojmu zdraviu, ale aj zdraviu ostatných spoluobčanov. 

     Moja veľká vďaka a uznanie patrí členom nášho odberového tímu, a to zdravotníkom Noémi Ivanege a Mgr. Dalme Csepigovej, administratívnym pracovníkom Lucii Stankovej, Helene Kanyicskovej, Erike Csölleovej a Mgr. Bernadete Borbélyovej, príslušníkovi Ozbrojených síl Slovenskej republiky nadrotmajstrovi Szabolcsovi Compálovi, príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky nadstrážmajstrovi Mgr. Ľubošovi Števlíkovi, členom nášho Dobrovoľného hasičského zboru, Zoltánovi Ešekovi, Štefanovi Sebökovi, Ladislavovi Vlčekovi, Gergelyovi Esekovi, Dávidovi Žemberymu, Krištófovi Juhászovi, a Romanovi Klimentovi mladšiemu, ako aj ďalším ľuďom zo samosprávy, ktorí zabezpečovali plynulý priebeh testovania.

     Milí moji spoluobčania, výsledky testovania v našej dedinke boli výborné! Buďte však aj naďalej zodpovední, chráňte seba aj svojich blízkych. Používajte rúška, dezinfekciu a dodržiavajte odstupy!

     Pekne ďakujem.

                                                                                                                                           Štěpánka Zacharová, staroska obce

 

Testovací tím Rúbaň_začiatok

Testovací tím Rúbaň_koniec

 

*************************************************************************************************************************************

 

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129-267 m. V západnej časti, na vyšších terasách, je chotár rovinatý, pokrytý piesčitými sprašmi a naviatymi pieskami, vo východnej časti ho tovrí pahorkatina s rozčlenenými plochými chrbtami z treťohorných uloženín. Viac tu

*************************************************************************************************************************************

Slávnostný príhovor starostky obce z príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine tu

 

           Oznamujeme  turistickej  verejnosti   a   návštevníkom  Rúbane,  že 

k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine sme dali

vyhotoviť   jubilejnú  pečiatku,  ktorou si  môžu  v  pracovnom  čase  OcÚ

pre vlastné potešenie označiť turistické denníky,  záznamníky,  pohľadnice

Rúbane a pod.

         Budú tak mať pamiatku na našu obec a doklad, že a kedy ju navštívili.

 

Jubilejná pečať

 

Pýtajme si slovenské

 

Breath of Europe

 

Breath of Europe SK

Letecký záber obce Rúbaň z roku 2018: https://youtu.be/zlzMmtnW8tk

 

Malý sprievodca odpadov z domácností

***

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu ku stiahnutiu

***

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

***

 

 


 

25.11.2020

Ukončenie zberu bioodpadu

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že bioodpad je možné vyložiť na ulicu len do 30. novembra 2020. Po zbere tohto odpadu sa zber bioodpadu na tento rok skončí.

Detail

25.11.2020

Oznam

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že dnešným dňom bol zverejnený na úradnej tabuli, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle Obce Rúbaň: www.obecruban.sk Návrh rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2021 a Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2021-2023. Pripomienky k návrhom je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 10. decembra 2020.

Detail

25.11.2020

Oznam

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce www.obecruban.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RÚBAŇ číslo 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce. Pripomienky k návrhu VZN č. 4/2020 je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 10. decembra 2020.

Detail

23.11.2020

Bezplatné testovanie na COVID-19 v Nových Zámkoch

Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia Okresného úradu v Nových Zámkoch oznamujeme občanom, že v rámci okresu Nové Zámky sú pre verejnosť prístupné dve mobilné odberné miesta, na ktorých je možné sa dobrovoľne a bezplatne pretestovať na COVID-19. Odberné miesta sú schválené MZ SR: Odberné miesto FNsP v Nových Zámkoch, Slovenská 8882, Nové Zámky, Pondelok-Piatok  od 10:00 hod.-14:00 hod. SWOT s.r.o., Michalská Bašta 27, Nové Zámky, Pondelok - Piatok od 7:30 hod. – 15:30 hod.

Detail

19.11.2020

Pohreb Evy Kovácsovej, rod. Bláhovej

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Eva Kovácsová, rod. Bláhová 17. novembra 2020 vo veku 59 rokov zomrela. Pohreb sa uskutoční 20. novembra 2020, v piatok o 12.00 h na miestnom cintoríne v úzkom kruhu rodiny. Česť jej pamiatke!

Detail

13.11.2020

Bezplatné testovanie na COVID-19 v budove HaZZ aj v sobotu

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch oznamuje, že dňa 14. novembra 2020 t.j. v sobotu v čase od 12:00 hod. – 20:00 hod. bude v ich budove na Komárňanskej ceste 15 naďalej prístupné odberné miesto pre verejnosť za účelom  dobrovoľného a bezplatného testovania na COVID-19.

Detail

13.11.2020

Trvalé užívanie verejných priestranstiev

Samospráva Obce Rúbaň vyzýva občanov, aby na parkovanie svojich motorových vozidiel využívali iba prístupové mostíky pred svojimi domami. V prípade trvalého parkovania na verejných priestranstvách majú občania za povinnosť doručiť obci písomné oznámenie o užívaní verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku užívania s uvedením doby, plochy a účelu užívania. Sadzba dane za parkovanie motorového vozidla je 0,33 EUR/m2/deň užívania.

Detail