Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Register škôl

Register škôl a školských zariadení
(povinnosť obce ako zriaďovateľa vyplývajúca z § 23a ods. 6 zákona číslo 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov)


Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Rúbaň – Für 28

Dátum zriadenia školy:    pred rokom 2002
Do siete škôl a školských zariadení bola zaradená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ešte podľa zákona  číslo 29/1984 Zb. (školský zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 143/1994 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov  Okresným  úradom v Nových Zámkoch podľa Zriaďovacej listiny zo dňa 01.09.1999.
Školský obvod:    územie obce Rúbaň
Riaditeľ školy:     Mgr. Andrea Horváth, 035/6499103
Webové sídlo nemá zriadené,  základné  informácie sú uvedené na oficiálnej webovej stránke  zriaďovateľa: www.obecruban.sk
Škola bez právnej subjektivity
Adresa školy: Rúbaň č. 28, 941 36  Rúbaň, telefonický kontakt: 035/6499103

 

Vyradená zo siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k 31. augustu 2019

 

obec Rúbaň