Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Rok 2015

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje milým rodičom, že zápis detí na školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. a 3. marca 2015, t. j. v pondelok a utorok od 8:00 hod. do 13:00 hod.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Každého nového skôlkara srdečne očakávajú pani učiteľky!

 

Činnosť našej škôlky

September 2015

Materská škola je nezastupiteľná vo vývoji života dieťaťa, preto je veľmi dôležitá aj pre pedagógov adaptácia detí do nového prostredia. Nesmú zabudnúť ani na tie deti, ktoré už navštevovali materskú školu, aby cítili spolupatričnosť skupiny.

Dňa 2. septembra sme privítali 16 detí. Priali sme im, aby do materskej školy vkročili smelo a s radosťou. Materská škola ich čakala s novými hračkami, láskavé pani učiteľky im pripravili zaujímavé úlohy, učebné pomôcky.

Celý školský rok, každý mesiac pre nich pripravia veľa zaujímavostí a prekvapenia p. učiteľky – Lea Dikáczová a Bc. Noémi Kovácsová.

 

Október 2015

Už je jeseň, už je tu

Súčasťou environmentálnej výchovy je aj ochrana životného prostredia, v deťoch prebúdzame úsilie chrániť všetko živé. Hravými činnosťami, milými rozprávkami sme charakterizovali ročné obdobie.

Na vychádzke sme si všimli zmeny v prírode, čaro jesene a potom tvorivé malé ručičky vytvárali rôzne praktické a umelecké výtvory. Zorganizovali sme aj „výstavu ovocia a zeleniny“, aby sme spolu s rodičmi ukázali deťom úrodu v záhrade. Pozorovali sme, ovoňali a ochutnali. Učili sme sa aj rôzne básničky vyjadrujúce pozitívne citové vzťahy k prírode.

 

November 2015

     Novembrová téma v materskej škole nám umožnila, aby podľa vekových osobitostí sa deti oboznámili s Vesmírom.

Na vychádzkach sme pozorovali oblohu, rozprávali sme sa o Slnku i o tom, že keď sa v noci pozrieme na oblohu vidíme tam trblietavé hviezdičky a aj Mesiac.

Listovaním detských encyklopédií, rôznymi hrami,pracovnými listami sme rozširovali poznatky detí o živej a neživej prírode.

 

December 2015

Mikuláš

Očká detí sa rozžiarili, keď nás v materskej škole  4.decembra 2015 navštívil Mikuláš. Deti sa snažili čo najkrajšie zaspievať pesničky a zarecitovať básničky. Za ich snahu ich Mikuláš odmenil balíčkami a peknými hračkami. Rodičia a starí rodičia všetci prišli podporiť škôlkarov a odmeniť ich za krásne vystúpenie potleskom.

Vianoce

Rok 2015 sa pomaly blíži ku koncu. Najkrajší sviatok onedlho zavíta do každej rodiny. Aj u nás v materskej škole zavládla predvianočná atmosféra. Počúvali sme vianočné koledy a malé ručičky len tvorili a tvorili. Hotové práce už zdobia našu škôlku a nástenku na obecnom úrade. Dňa 13. decembra sme v kultúrnom dome predniesli náš kultúrny program. Vo výnimočnej atmosfére blížiacich sa sviatkov chcem poďakovať všetkým, ktorí sa starali o hladký priebeh prevádzky materskej školy. Ďakujem rodičom za ich účasť a pomoc pri spoločných aktivitách, zamestnancom materskej školy ďakujem za dobre odvedenú prácu a dobrú starostlivosť o našich najmenších.

Nádherné vianočné sviatky, plné radosti, k tomu veľa spokojnosti, šťastia a zdravia do Nového roku Vám všetkým želá riaditeľka materskej školy.

obec Rúbaň