Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecné oznamy

Zobrazené 61-90 z 1029

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dátum: 9. 3. 2023

.

Zverejnenie návrhu Záverečného účtu Obce Rúbaň za rok 2022

Dátum: 3. 3. 2023

.

Referendum 2023

Dátum: 13. 1. 2023

.

Súťaž v stolnom tenise

Dátum: 12. 1. 2023

Vedenie miestneho športového zväzu oznamuje, že dňa 14. januára 2023, t. j. v sobotu so začiatkom od 8.30 h usporiada súťaž v stolnom tenise. Nominačný poplatok: 5 euro. Záujemcov srdečne očakávajú!

Oznam - zverejnenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň č. 3/2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021

Dátum: 10. 1. 2023

.

Oznam - zverejnenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2023

Dátum: 10. 1. 2023

.

Oznam - zverejnenie Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň č. 1/2023

Dátum: 10. 1. 2023

.

Oznámenie - Zverejnenie Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027"

Dátum: 27. 12. 2022

.

Oznam

Dátum: 22. 12. 2022

Zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň 4/2022

Oznam

Dátum: 22. 12. 2022

Zverejnenie schváleného Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň č. 3/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu obce Rúbaň"

Úradné hodiny obecného úradu počas sviatkov

Dátum: 22. 12. 2022

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že od 23. decembra 2022 do 3. januára 2023 nebudú úradné hodiny na obecnom úrade. Úradné hodiny od 4. januára 2023 pokračujú v obvyklom čase.

Oznam miestnej predajne COOP Jednota

Dátum: 12. 12. 2022

Vedúca miestnej predajne COOP Jednota oznamuje občanom, že od 12. decembra 2022 do 16. decembra 2022 budú potraviny otvorené denne od 6.00 hod. do 17.00 hod.

Zber pneumatík

Dátum: 12. 12. 2022

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že zber pneumatík osobných áut sa uskutoční 15. decembra 2022, vo štvrtok od 13:00 hod. do 15:00 hod. vo dvore bývalého klubu dôchodcov. Pneumatiky môžete odovzdať iba bez diskov a bez akéhokoľvek komunálneho odpadu.

Oznam Západoslovenskej distribučnej, a. s.

Dátum: 11. 12. 2022

.

Prerušená prevádzka vodovodu na novom cintoríne

Dátum: 8. 12. 2022

Samospráva obce Rúbaň oznamuje občanom, že od 1. decembra 2022 prerušil prevádzku vodovodu na novom cintoríne.

Ukončenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu na rok 2022

Dátum: 8. 12. 2022

Oznamujeme cteným občanom a všetkým vlastníkom nehnuteľností na území obce Rúbaň,  že tohtoročný zber biologicky rozložiteľného odpadu...

Odstránenie stavebných a iných materiálov z verejných priestranstiev obce

Dátum: 8. 12. 2022

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, aby stavebné materiály a iné materiály nepatriace na verejné priestranstvo...

Oznam - zverejnenie návrhu VZN 3/2022

Dátum: 2. 12. 2022

.

Posledný zber bioodpadu v roku 2022

Dátum: 25. 11. 2022

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že...

Zverejnenie schváleného VZN 4/2021

Dátum: 25. 11. 2022

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce: www.obecruban.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 4/2021.

Zverejnenie Návrhu VZN 4/2022

Dátum: 21. 11. 2022

.

Oznam lekárne v Strekove

Dátum: 15. 11. 2022

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 18. novembra 2022, v piatok zatvorená.

Zverejnenie Návrhu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2023 a Návrhu Viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2023-2025

Dátum: 14. 11. 2022

.

Oznam spoločnosti Wisper

Dátum: 3. 11. 2022

Spoločnosť Wisper oznamuje občanom, že dokončila v našej obci výstavbu optickej siete s rýchlosťou až do 300Mbit/s...

Zber elektroodpadu - November 2022

Dátum: 3. 11. 2022

Obec Rúbaň oznamuje tým občanom, ktorí nahlásili elektroodpad do zberu, že obec uskutoční zber dňa 4. novembra 2022, v piatok.

Önkormányzati választások eredményei

Dátum: 31. 10. 2022

A Fűr Község önkormányzati szerveibe történő 2022. október 29-én megtartott választások eredményei...

Oznam MUDr. Varga

Dátum: 25. 10. 2022

MUDr. Viktória Varga, obvodná lekárka v Strekove oznamuje svojim pacientom, že od 26. októbra 2022 do 31. októbra 2022 kvôli dovolenke neordinuje....

Odpočet vodomerov

Dátum: 24. 10. 2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť v Nových Zámkoch oznamuje občanom, že od 22. októbra 2022 začali s odčítavaním stavov vodomerov. Prosíme občanov, aby vodomery sprístupnili alebo umiestnili odčítaný stav vodomera na viditeľné miesto! Stav vodomera je možné nahlásiť na tel. č. 0911/044 574.

Voľby 2022

Dátum: 24. 10. 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 29. októbra 2022 so začiatkom o 7.00 h do 20.00 h...

Zverejnenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň č. 2/2022

Dátum: 17. 10. 2022

.

Zobrazené 61-90 z 1029
obec Rúbaň