Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Aktuality

Deň Vínnej turistiky

.

 

 

Modernizácia hasičskej zbrojniceModernizácia hasičskej zbrojnice v obci Rúbaň

Údaje o komunálnom odpade obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2023

Dátum: 5. 2. 2024

.

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2023

Dátum: 5. 2. 2024

.

Harmonogram zvozu biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2024

Dátum: 22. 12. 2023

.

Harmonogram zvozu triedených zložiek odpadu na rok 2024

Dátum: 22. 12. 2023

.

Harmonogram zberu pneumatík v roku 2024

Dátum: 20. 12. 2023

.

Výzva na podávanie žiadostí na získanie dotácie z rozpočtu obce Rúbaň

Dátum: 5. 10. 2023

.

Ponožkový október 2023

Ponožkový október 2023

Dátum: 22. 9. 2023

.

Bezplatné dlhové poradenstvo

Dátum: 22. 3. 2023

pomáhame dlžníkom

Údaje o komunálnom odpade obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2022

Dátum: 6. 2. 2023

.

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022

Dátum: 6. 2. 2023

.

Harmonogram zvozu biologicky rozložiteľného odpadu v roku 2023

Dátum: 26. 1. 2023

.

Zrušenie "INTEGROVANÉHO OBSLUŽNÉHO MIESTA - IOMO"

Dátum: 24. 11. 2022

.

Výzva na podávanie žiadostí na získanie dotácie z rozpočtu obce Rúbaň

Dátum: 29. 9. 2022

.

ROZHODNUTIE o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie

Dátum: 29. 9. 2022

.

Povodňový plán obce Rúbaň na rok 2022

Dátum: 31. 8. 2022

.

Projekt "Values of the future/Hodnoty budúcnosti" financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Projekt "Values of the future/Hodnoty budúcnosti"

Dátum: 31. 8. 2022

Projekt "Values of the future/Hodnoty budúcnosti" financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

.

Revitalizácia odvodňovacej priekopy komunikácie v obci Rúbaň

Dátum: 31. 8. 2022

.

Údaje o komunálnom odpade obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za rok 2021

Dátum: 9. 5. 2022

.

Informácie pre prípad ohrozenia obyvateľstva pri havárii jadrového zariadenia v Mochovciach

Dátum: 29. 3. 2022

.

Evakuácia, ukrytie, improvizované prostriedky individuálnej ochrany

Dátum: 29. 3. 2022

.

Jódová profylaxia

Dátum: 29. 3. 2022

.

Opatrenie na zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku pred povodňami

Dátum: 29. 3. 2022

.

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2021

Dátum: 16. 2. 2022

.

VšZP - Dobrá správa pre telo a dušu

Dátum: 13. 8. 2021

VšZP E-book

Vývoz žúmp a septikov na ČOV Štúrovo

Dátum: 9. 8. 2021

Odvoz a ekologická likvidácia odpadových vôd do 10 m3.
Cena za vývoz je 75,00 Eur bez DPH/90,00 Eur s DPH.
O danú službu je možné požiadať na VPS Štúrovo, Sobieskeho 16, kde poskytnú tlačivo na objednávky, alebo na telefónnom číslo 036/7771701

Harmonogram zvozu triedených zložiek odpadu na II. polrok 2021

Dátum: 25. 5. 2021

.

Ako sa zachovať pri mimoriadnej udalosti

Dátum: 10. 5. 2021

.

VšZP - Dobrá správa pre telo a dušu

Dátum: 10. 5. 2021

VšZP E-book

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020

Dátum: 15. 2. 2021

.

Paušálna cena vývozu odpadovej/žumpovej vody na ČOV Nové Zámky

Dátum: 15. 7. 2020

Firma Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, odštepný závod: Nové Zámky, Ľanová 17 ponúka vývoz žumpových vôd na ČOV Nové Zámky nasledovne:
paušálna cena za 1 km - 1,25 € bez DPH
paušálna cena za 1 hod. výkonu - 33 € bez DPH

10 Desatoro bezpečného seniora

Dátum: 8. 6. 2020

.

Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019

Dátum: 8. 6. 2020

.

Čiastočná dlhodobá uzávierka miestnej komunikácie - mostu cez potok Paríž

Dátum: 8. 6. 2020

.

Bezpečnostná politika prevádzkárne IOM

Dátum: 8. 6. 2020

.

Správa o diagnostike a prepočte klenbového murované mostu na miestnej komunikácii ku Châtau v obci Rúbaň

Dátum: 8. 6. 2020

.

Úradný Vestník Európskej únie

Dátum: 8. 6. 2020

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku

Dátum: 8. 6. 2020

.

obec Rúbaň