Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Výzva na podávanie žiadostí na získanie dotácie z rozpočtu obce Rúbaň

.

Obec Rúbaň v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce  Rúbaň č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí na získanie dotácie z rozpočtu obce Rúbaň na rok 2023. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom  (ďalej len "žiadateľ"), ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Pri podávaní žiadosti na rok 2023 je potrebné postupovať v zmysle § 6 VZN Obce Rúbaň č. 3/2020.

Žiadosti sa podávajú do podateľne Obecného úradu alebo poštou na adresu Obecný úrad Rúbaň, 941 36  Rúbaň 27 v termíne do 30. novembra 2022.

Dátum vloženia: 29. 9. 2022 16:23
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2022 16:32
Autor: Správce Webu
obec Rúbaň