Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Smútočné oznámenia

Zobrazené 61-90 z 142

Pohreb bývalého spoluobčana Imricha Tamaseka

Dátum: 17. 8. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš bývalý spoluobčan Imrich Tamasek 17. augusta 2020 vo veku 78 rokov zomrel.
Pohreb sa uskutoční 20. augusta 2020, vo štvrtok o 14:30 hod. na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša sa uskutoční vo štvrtok o 13:45 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Česť jeho pamiatke!

Pohreb Alžbety Vágvölgyiovej, rodená Pániszovej

Dátum: 12. 8. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Alžbeta Vágvölgyiová, rodená Pániszová vo veku 80 rokov zomrela.
Pohreb sa uskutoční 14. augusta 2020, v piatok o 15:45 hod. na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša sa uskutoční v piatok o 15:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Česť jej pamiatke!

Pohreb Márie Mihalekovej, rod. Dékányovej

Dátum: 13. 7. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša bývalá spoluobčianka Mária Mihaleková, rod. Dékányová 10. júla 2020 vo veku 85 rokov zomrela.
Pohreb sa uskutoční 15. júla 2020, v stredu o 15.00 h na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša bude 16. júla, vo štvrtok o 17.00 hod v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka Dionýza Vassa

Dátum: 1. 6. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Dionýz Vass dňa 24. mája 2020 vo veku 60 rokov zomrel.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 9. júna 2020, v utorok o 15.00 hodine na miestnom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!

Pohreb Ruženy Lénártovej, rod. Žemberiovej

Dátum: 28. 5. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Ružena Lénártová, rod. Žemberiová dňa 27. mája 2020 vo veku 59 rokov zomrela.
Pohreb sa uskutoční 1. júna 2020, v pondelok o 16.00 hodine na miestnom cintoríne
Česť jej pamiatke!

Pohreb Eriky Póčovej, rod. Kováčovej

Dátum: 28. 5. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Erika Póčová, rod. Kováčová dňa 27. mája 2020 vo veku 72 rokov zomrela.
Pohreb sa uskutoční 1. júna 2020, v pondelok o 15.00 hodine na miestnom cintoríne
Česť jej pamiatke!

Úmrtie Dionýza Vassa

Dátum: 27. 5. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Dionýz Vass dňa 24. mája 2020 vo veku 60 rokov zomrel.
Čas poslednej rozlúčky oznámime občanom neskôr.
Česť jeho pamiatke!

Úmrtie Olivera Mezőváriho

Dátum: 30. 4. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Oliver Mezővári 30. apríla 2020 vo veku 60 rokov zomrel.
Smútočná rozlúčka sa uskutoční v kruhu blízkej rodiny v krematóriu v Nových Zámkoch.
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka Terézie Pócsovej

Dátum: 19. 3. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Terézia Pócsová, rod. Dékányová 16. marca 2020 vo veku 79 rokov zomrela.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 20. marca 2020, v piatok o 15:00 hodine na miestnom cintoríne.
Z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu na poslednej rozlúčke sa môžu zúčastniť len blízki rodinní príslušníci.
Česť jej pamiatke!

Úmrtie Terézie Pócsovej, rod. Dékányovej

Dátum: 17. 3. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Terézia Pócsová, rod. Dékányová 16. marca 2020 vo veku 79 rokov zomrela.
Česť jej pamiatke!

Pohreb Alžbety Komárovej, rod. Jávorkovej

Dátum: 21. 2. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Alžbeta Komárová, rod. Jávorková 20. februára 2020 vo veku 91 rokov zomrela.
Pohreb sa uskutoční 22. februára 2020, v sobotu o 14:45 hod na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša bude v sobotu o 14:00 hod v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Česť jej pamiatke!

Pohreb Jozefa Ecseka

Dátum: 13. 2. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Jozef Ecsek 13. februára 2020 vo veku 86 rokov zomrel.
Pohreb sa uskutoční 15. februára 2020, v sobotu o 13:45 hod na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša bude v sobotu o 13:00 hod v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka Heleny Laczkóovej

Dátum: 12. 2. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Helena Laczkóová rod. Szalaiová, bývalá pani učiteľka základnej školy v Rúbani a v Strekove 11. februára 2020 vo veku 80 rokov zomrela.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 14. februára 2020, v piatok o 15:00 hodine v krematóriu v Nových Zámkoch.
Na rozlúčku so zosnulou bude zabezpečený autobus s odchodom zo Strekova spred kostola o 13:45 hod. a s odchodom z Rúbane spred kostola o 14:00 hod.
Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka Eleny Sesztákovej

Dátum: 13. 1. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Elena Sesztáková rod. Pálinkásová 10. januára 2020 vo veku 73 rokov zomrela.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 14. januára 2020, v utorok o 12:00 hodine v krematóriu v Nových Zámkoch.
Česť jej pamiatke!

Úmrtie Eleny Sesztákovej rod. Pálinkásovej

Dátum: 10. 1. 2020

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Elena Sesztáková rod. Pálinkásová 10. januára 2020 vo veku 73 rokov zomrela.
Čas poslednej rozlúčky so zosnulou oznámime občanom neskôr.
Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka Terézie Ondrusovej

Dátum: 9. 12. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Terézia Ondrusová 22. novembra 2019 vo veku 75 rokov zomrela.
Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 12. decembra 2019, vo štvrtok o 13:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Príbuzní prosia smútiacich, aby svoju sústrasť vyjadrili bez kvetinových darov!
Česť jej pamiatke!

Úmrtie Terézie Ondrusovej

Dátum: 25. 11. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Terézia Ondrusová 22. novembra 2019 vo veku 75 rokov zomrela.
Čas poslednej rozlúčky oznámi rodinný príslušník občanom neskôr.
Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka Imricha Vassa

Dátum: 6. 11. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že rozlúčka s našim zosnulým spoluobčanom Imrichom Vassom sa uskutoční 12. novembra 2019, v utorok o 15:00 hodine na miestnom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka neb. Štefana Komára

Dátum: 26. 9. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš bývalý spoluobčan Štefan Komár 25. septembra 2019 vo veku 51 rokov zomrel.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 28. septembra 2019, v sobotu o 12:00 hod v obradnej sále Krematória v Nových Zámkoch.
Príbuzní prosia smútiacich, aby svoju sústrasť vyjadrili bez vencov!
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka Júlie Kovács, rod. Keveovej

Dátum: 18. 9. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Júlia Kovács, rod. Keveová 17. septembra 2019 vo veku 71 rokov zomrela.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 21. septembra 2019, v sobotu o 11:00 hod v obradnej sále Krematória v Nových Zámkoch.
Česť jej pamiatke!

Pohreb Štefana Ecseka

Dátum: 9. 9. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Štefan Ecsek 7. septembra 2019 vo veku 80 rokov zomrel.
Pohreb sa uskutoční 10. septembra 2019, v utorok o 16:00 hod. na miestnom cintoríne. Zádušná svätá omša bude v utorok o 15:00 hodine v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka Heleny Kolarovskej, rod. Šafárovej

Dátum: 17. 7. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Helena Kolarovská rodená Šafárová 24. júna 2019 vo veku 69 rokov zomrela.
Posledná rozlúčka sa uskutoční 26. júla 2019, v piatok o 16:00 hodine na miestnom cintoríne.
Česť jej pamiatke!

Pohreb Ľudovíta Danicsa

Dátum: 30. 6. 2019


S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Ľudovít Danics 27. júna 2019 vo veku 81 rokov zomrel.
Pohreb sa uskutoční 2. júla 2019, v utorok o 10:00 hod. na miestnom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!

Úmrtie Heleny Kolarovskej, rod. Šafárovej

Dátum: 25. 6. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Helena Kolarovská rodená Šafárová 24. júna 2019 vo veku 69 rokov zomrela.
Čas poslednej rozlúčky oznámime občanom neskôr.
Česť jej pamiatke!

Pohreb Zoltána Dikácza

Dátum: 10. 6. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Zoltán Dikácz 24. mája 2019 vo veku 57 rokov zomrel.
Pohreb sa uskutoční 14. júna 2019, v piatok o 15:00 hod. na miestnom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!

Pohreb Ladislava Jávorku

Dátum: 10. 6. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Ladislav Jávorka 8. júna 2019 vo veku 70 rokov zomrel.
Pohreb sa uskutoční 11. júna 2019, v utorok o 15:45 hod. na miestnom cintoríne. Zádušná svätá omša bude v utorok o 15:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Česť jeho pamiatke!

Úmrtie Zoltána Dikácza

Dátum: 28. 5. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Zoltán Dikácz 24. mája 2019 vo veku 57 rokov zomrel.
Čas pohrebu oznámia občanom neskôr.
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka Ireny Kubinovej, rod. Dolníkovej

Dátum: 21. 5. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša bývalá spoluobčianka Irena Kubinová, rod. Dolníková 19. mája 2019 vo veku 79 rokov zomrela.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 24. mája 2019, v piatok o 13:00 hod v Dome smútku na Cintoríne sv. Cyrila a Metoda na Cabajskej ulici v Nitre.
Česť jej pamiatke!

Pohreb Heleny Szellárovej, rod. Desatovej

Dátum: 11. 4. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Helena Szellárová, rod. Desatová 9. apríla 2019 vo veku 85 rokov zomrela.
Pohreb sa koná dňa 13. apríla 2019, v sobotu o 14:45 hod. na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša bude v sobotu o 14:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole.
Česť jej pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým Ladislavom Redeckým

Dátum: 29. 3. 2019

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Ladislav Redecky 29. marca 2019 vo veku 82 rokov zomrela.
Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 2. apríla 2019, v utorok o 16:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole v rámci zádušnej svätej omše.
Následne sa uloží urna na večný odpočinok na miestnom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!

Zobrazené 61-90 z 142
obec Rúbaň