Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
6. 6. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

S2023/00085-003

Neuvedené

Pócs Gábor

Obec Rúbaň

2. 6. 2023

Zmluvy o poskytnutí služieb

S2023/00429-001

70,00 EUR

Gašpar Ján

Obec Rúbaň

29. 5. 2023

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

S2023/00200-006

25,00 EUR

Tomáš Hlavačka Pohrebníctvo Hlavačka

Obec Rúbaň

29. 5. 2023

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

S2023/00200-005

25,00 EUR

Tomáš Hlavačka Pohrebníctvo Hlavačka

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malo podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005

S2023/00386-012

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malo podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005

S2023/00386-011

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malo podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005

S2023/00386-010

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malo podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005

S2023/00386-009

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malo podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005

S2023/00386-008

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malo podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005

S2023/00386-007

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malo podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005

S2023/00386-006

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malo podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 19.08.2005

S2023/00386-005

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

24. 5. 2023

Dodatok č.007 k Zmluve o dodávke plynu

S2023/00386-004

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava

Obec Rúbaň

23. 5. 2023

Dodatok k zmluv

1 (S2023/00320-005)

6,00 EUR

Obec Rúbaň

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava

23. 5. 2023

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

S2023/00320-004

67,41 EUR

Obec Rúbaň

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava

23. 5. 2023

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

S2023/00200-004

25,00 EUR

Pohrebný podnik Molnár

Obec Rúbaň

22. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

S2023/00085-002

150,00 EUR

Izsáková Adriana

Obec Rúbaň

10. 5. 2023

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

S2023/00200-003

25,00 EUR

Tomáš Hlavačka Pohrebníctvo Hlavačka

Obec Rúbaň

4. 5. 2023

DOHODA 23/17/054/355 - národný projekt "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"

S2023/00379-001

684,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Rúbaň

4. 5. 2023

DODATOK č. 2 ku zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na prenesený výkon štátnej správy

S2023/00378-001

4 519,02 EUR

Obec Jasová

Obec Rúbaň

28. 4. 2023

Zmluva č. 1423 064 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

S2023/00363-001

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rúbaň

25. 4. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 09.04.2019

1 (S2023/00243-004)

3 315,60 EUR

Obec Rúbaň

OZE Solutions a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec

25. 4. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 15.01.2014

Dodatok č. 1 (S2023/00243-003) k Zmluve č. 73/2014

3 964,80 EUR

OZE Solutions a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec

Obec Rúbaň

24. 4. 2023

DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve v znení Dodatku č. 1 v konaní V 993/2023 uzavretej v zmysle ust. § 133 odst. 2 a § 588 a nasl. občianskeho zákonníka

2 (S2023/00215-008)

157,08 EUR

Obec Rúbaň

Gabriel Vaš a Radoslava Vašová

24. 4. 2023

Szerződés

S2023/00352-001

1 017,95 EUR

Püskiné Dr. Udvarhelyi Boglárka Tünde

Obec Rúbaň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 1228
obec Rúbaň