Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Detail zmluvy OcU/S2024/00256-001

Číslo zmluvy:
OcU/S2024/00256-001
Názov:
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03741/2023-PKZO-K40046/23.00
Predmet zmluvy:
1. V k.ú. Rúbaň, obec Rúbaň, okres Nové Zámky v LV č. 2077 je evidovaná nehnuteľnosť v stave registra „C“, parcela č. 1976, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 5106 m2 v prospech vlastníka zapísaného pod por.č. B1 Slovenská republika v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 1/1. Na základe geometrického plánu č. 56/2023 úradne overeného dňa 13.10.2023 pod č. 1500/23 bol z doterajšej parcely registra „C“ č. 1976, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 5106 m2 odčlenená parcela registra „C“ KN č. 1976/2 o výmere 621 m2. 2. Touto zmluvou prevodca prevádza a nadobúdateľ nadobúda novovytvorenú C KN parcelu č. 1976/2 v celosti a za podmienok uvedených v tejto zmluve (ďalej len „prevádzaný pozemok“). 3. Celková prevádzaná výmera je 621,0000 m2.
Cena:
Neuvedené
1. Zmluvná strana:
Obec Rúbaň
IČO:
00309231
DIČ:
2021060580
Adresa:
Rúbaň 27
Telefón:
0905795162
E-mail:
podatelna@obecruban.sk
Web:
www.obecruban.sk
2. Zmluvná strana:
Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
IČO:
17335345
DIČ:
2021007021
Adresa:
Búdková 36, 817 15 Bratislava
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Štěpánka Zacharová
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum zverejnenia:
12. 3. 2024
Dátum účinnosti zmluvy:
22. 2. 2024
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
22. 12. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
ZOBP_03741_2023-PKZO-K40046_23.00_PA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 608,38 kB
obec Rúbaň