Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Strategický dokument

-

OZNAM

Obec Rúbaň v zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje  občanom, že zverejnila  záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015“ (dátum doručenia do podateľne obce: 07.06.2013).
Uvedené záverečné stanovisko je verejnosti sprístupnený v tlačenej forme  na Obecnom úrade v Rúbani respektíve je zverejnený na webovom sídle ministerstva.

V Rúbani, dňa 10. júna 2013
Ing. Štěpánka Zacharová

Dátum vloženia: 10. 6. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2013 0:00
obec Rúbaň