Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Rozhodnutie č. 2013/122-14-Hl zo dňa 21.01.2013.

-

Obec Rúbaň    zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje, že Obvodný úrad životného prostredia Nové Zámky, Odbor ochrany zložiek životného prostredia, Svätoplukova 1, 940 01  Nové Zámky vydal pre obchodnú spoločnosť Vienna DC, a.s. so sídlom Kukučínova 22, 831 03  Bratislava pre navrhovanú činnosť „Vinárstvo Rúbaň“ (spracovanie vlastnej produkcie muštového hrozna a výroba akostného vína s prívlastkom, v k.ú. Rúbaň, č.p. 825 v územnom obvode Nové Zámky) Rozhodnutie č. 2013/122-14-Hl zo dňa 21.01.2013. Týmto rozhodnutím ako orgán štátnej správy rozhodol, že navrhovanú činnosť „Vinárstvo Rúbaň“ nebude posudzovať podľa citovaného zákona.
Predmetné rozhodnutie bolo do podateľne Obce doručené dňa 28.01.2013.
V Rúbani, dňa 28. januára 2013

Dátum vloženia: 26. 1. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2013 0:00
obec Rúbaň