Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Szerződések

Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
23. 5. 2023

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb

S2023/00320-004

67,41 EUR

Obec Rúbaň

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava

23. 5. 2023

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

S2023/00200-004

25,00 EUR

Pohrebný podnik Molnár

Obec Rúbaň

22. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

S2023/00085-002

150,00 EUR

Izsáková Adriana

Obec Rúbaň

10. 5. 2023

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

S2023/00200-003

25,00 EUR

Tomáš Hlavačka Pohrebníctvo Hlavačka

Obec Rúbaň

4. 5. 2023

DOHODA 23/17/054/355 - národný projekt "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"

S2023/00379-001

684,60 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky

Obec Rúbaň

4. 5. 2023

DODATOK č. 2 ku zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na prenesený výkon štátnej správy

S2023/00378-001

4 519,02 EUR

Obec Jasová

Obec Rúbaň

28. 4. 2023

Zmluva č. 1423 064 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

S2023/00363-001

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rúbaň

25. 4. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 09.04.2019

1 (S2023/00243-004)

3 315,60 EUR

Obec Rúbaň

OZE Solutions a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec

25. 4. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme a poskytovaní služieb zo dňa 15.01.2014

Dodatok č. 1 (S2023/00243-003) k Zmluve č. 73/2014

3 964,80 EUR

OZE Solutions a.s., Tulipánová 1, 90301 Senec

Obec Rúbaň

24. 4. 2023

DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve v znení Dodatku č. 1 v konaní V 993/2023 uzavretej v zmysle ust. § 133 odst. 2 a § 588 a nasl. občianskeho zákonníka

2 (S2023/00215-008)

157,08 EUR

Obec Rúbaň

Gabriel Vaš a Radoslava Vašová

24. 4. 2023

Szerződés

S2023/00352-001

1 017,95 EUR

Püskiné Dr. Udvarhelyi Boglárka Tünde

Obec Rúbaň

24. 4. 2023

Zmluva o dielo

S2023/00350-001

9 347,00 EUR

Michal Švaňa, 71, 941 50 Dedinka

Obec Rúbaň

20. 4. 2023

DODATOK č. 1 ku kúpnej zmluve v konaní V 993/2023 uzavretej v zmysle ust. § 133 odst. 2 a § 588 a nasl. občianskeho zákonníka

1 (S2023/00215-005)

157,08 EUR

Obec Rúbaň

Gabriel Vaš a Radoslava Vašová

17. 4. 2023

Zmluva č. 1/2023 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry a športu v zmysle VZN č. 3/2020

S2023/00333-001

200,00 EUR

Obec Rúbaň

Telovýchovná jednota FC Rúbaň

17. 4. 2023

Nájomná zmluva

S2023/00173-003

161,87 EUR

Obec Rúbaň

Szalma Štefan a manželka Szalmová Zuzana

17. 4. 2023

Nájomná zmluva

S2023/00029-003

161,87 EUR

Obec Rúbaň

Vágvölgyi Szilárd

14. 4. 2023

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

2023/00200-002

25,00 EUR

Tomáš Hlavačka Pohrebníctvo Hlavačka

Obec Rúbaň

28. 2. 2023

Zmluva o budúcej kúpnej zmluv

S2023/00211-003

14,00 EUR

Obec Rúbaň

Západoslovenská distribučná, a.s.

28. 2. 2023

Zmluva u budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

S2023/00211-002

4,00 EUR

Obec Rúbaň

Západoslovenská distribučná, a.s.

23. 2. 2023

Kúpna zmluva

S2023/00220-001

42,24 EUR

Obec Rúbaň

Mgr. Benyáková Mária

22. 2. 2023

Kúpna zmluva

S2013/00215-001

157,08 EUR

Obec Rúbaň

Gabriel Vaš a Radoslava Vašová

22. 2. 2023

Kúpna zmluva

S2023/00215-001

157,08 EUR

Obec Rúbaň

Gabriel Vaš a Radoslava Vašová

27. 1. 2023

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej čiinnosti

S2023/00118-001

40,00 EUR

AVK MEDIC, s.r.o., Štefánikova 13, 94301 Štúrovo

Obec Rúbaň

16. 1. 2023

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

2023/00085-001

5,00 EUR

Ármai Elemír

Obec Rúbaň

27. 12. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

S2022/00792-001

bezplatný prenájom

Obec Rúbaň

Gábor Póč

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Megtekintve 126-150 / 1314
obec Rúbaň