Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Községi szervek

Fűr Község polgármesterasszonya a 2023-2026 választási időszakban

Z a c h a r   Štěpánka, mérnöknő

A polgármesterasszony jogai és kötelességei

- képviseleti szerv a város vagyoni viszonyaiban
- képviseleti szerv a város alkalmazottainak munkaviszonyaiban
- képviseli a várost az állami szervekkel, jogi és természetes személyekkel szemben
- igazgatási szerv adminisztratív viszonyokban
- a város igazgatását végzi
- dönt a városigazgatás minden olyan ügyében, amely törvény vagy statútum alapján nem a képviselőtestülethez tartozik
- összehívja és vezeti a képviselőtestület és a városi tanács üléseit
- kizárólagos joga van a képviselőtestületi határozatok aláírására
- joga van felfüggeszteni a határozat végrehajtását bizonyos feltételek teljesítéséhez kötve azt

Az alpolgármesteri funkció ellátásáért járó díjazás 

 

Fűr Község polgármesterasszonya a 2019-2022 választási időszakban

Z a c h a r   Štěpánka, mérnöknő

Az alpolgármesteri funkció ellátásáért járó díjazás 

 

A polgármesterasszony bejelentése tisztségeiről, foglalkozásairól, tevékenységeiről és vagyoni viszonyairól a 2023-as évre

A polgármesterasszony bejelentése tisztségeiről, foglalkozásairól, tevékenységeiről és vagyoni viszonyairól a 2022-es évre

A polgármesterasszony bejelentése tisztségeiről, foglalkozásairól, tevékenységeiről és vagyoni viszonyairól a 2021-es évre

A polgármesterasszony bejelentése tisztségeiről, foglalkozásairól, tevékenységeiről és vagyoni viszonyairól a 2020-as évre)

A polgármesterasszony bejelentése tisztségeiről, foglalkozásairól, tevékenységeiről és vagyoni viszonyairól a 2019-es évre

A község polgármesterasszonyának hirdetménye Fűr község képviselőtestületében megüresedett képviselői mandátum betöltéséről 

Fűr község polgármesterasszonya a 2015-2018-as választási időszakban

Zachar Štěpánka, mérnöknő

Fűr község polgármesterasszonya a 2010-2014-es választási időszakban

Zachar Štěpánka, mérnöknő

 

Fűr Község képviselőtestületének tagjai a 2022-2026 választási időszakban

1/ P ó c s    Gábor                                                                Pócs Gábor

2/ P ó c s   Kristína, doktornő                                         Pócs Kristína, doktornő

3/ P e t r í k   Imre                                                                  Petrík Imre

4/ T a m a š e k   Zoltán, mérnök                                      Tamašek Zoltán, mérnök

5/ J u h á s z    István                                                               Juhász István

Önkormányzat eredeti hatáskörei:


- rendes gazdálkodással kapcsolatos jogügyletek
- a városi költségvetés elfogadása
- helyi adók és illetékek
- a város közgazdasági tevékenységének irányítása
- saját kezdeményezési és vállalkozási tevékenységet végez
- a költségvetési és járulékos (saját fenntartású) szervezeteinek létesítése, alapítása, megszüntetése, ellenőrzése
- fogyasztóvédelmi feladatok ellátása
- a területfejlesztési terv kidolgozása és elfogadása
- szociális segítséggal kapcsolatos feladatok ellátása
- Biztosítja és védi a városi lakosság élet- és munkakörülményeit
- iratok és iratokon levő aláírások hitelesítése
- városi krónika vezetése
- a lakossági szavazások megszervezése
- biztosítja a helyi úthálózatok és közterületek berendezéseinek kialakítását, karbantartását és ezek irányítását
- biztosítja a közszolgáltatásokat
- biztosítja a város közbiztonságát
- biztosítja a kulturális emlékek és természeti értékek védelmét


Önkormányzat származékos hatáskörei:

 

- közúthálózat
- az anyakönyvvezetés általános belső irányítása
- szociális segítségnyújtás
- természetvédelem
- testnevelés
- egészségügy
- iskolaügy
- színház
- területfejlesztési terv és építésügyi eljárási rend
- reionális fejlesztés
- idegenforgalom

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein 2023-as év Typ: PDF dokument, Velkosť: 27.05 kB

Fűr Község képviselőtestületének tagjai a 2019-2022 választási időszakban

1/ E š e k   Zoltán

2/ P e t r í k   Imre

3/ P ó c s    Kristína, doktornő

4/ Š á m š o n   Lívia, bakalár

5/ T a m a š e k   Zoltán, mérnök

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein 2022-es év.pdf (25.88 kB)

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein 2021-es év pdf (28.21 kB)

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein 2020-as év(32.12 kB) 

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein 2019-es év

 

Fűr Község képviselőtestületének tagjai a 2015-2018-as választási időszakban

1/ Bolya László, mérnök

2/ Petrík Imre

3/ Šámšon Lívia, bakalár

4/ Tamašek Zoltán, mérnök

5/ Vaš Anett

 

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein a 2018-as évben

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein a 2017-es évben

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein a 2016-os évben

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein a 2015-ös évben

Jelenlét a községi képviselőtestület ülésein a 2014-es évben

 

Fűr Község képviselőtestületének tagjai a 2010-2014-es választási időszakban

1/ Bolya László, mérnök

2/ Jávorka Flórián, mérnök

3/ Juhász István

4/ Kamoncza Márta, jogász

5/ Tamašek Zoltán, mérnök

obec Rúbaň