Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Szerződések

Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
26. 3. 2024

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 17.07.2023

1 (SOcU/S2024/00003

Nincs megadva

NATUR-PACK, a.s.

Obec Rúbaň

22. 3. 2024

Zmluva o poskytnutí služieb

OcU/S2024/00299-001

60,00 EUR

Jolana Ármaiová

Obec Rúbaň

22. 3. 2024

Zmluva č. 1424 060 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

OcU/S2024/00297-001

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Rúbaň

13. 3. 2024

DODATOK č. 3 ku zmluve o zriadení spoločného obecného úradu na prenesený výkon štátnej správy

OcU/S2024-00286-002

4 816,80 EUR

Obec Jasová

Obec Rúbaň

12. 3. 2024

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 03741/2023-PKZO-K40046/23.00

OcU/S2024/00256-001

Nincs megadva

Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom

Obec Rúbaň

22. 2. 2024

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

OcU/S2024/00064-003

25,00 EUR

Pohrebný podnik Molnár

Obec Rúbaň

20. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcU/S2024/00242-001

100,00 EUR

Obec Rúbaň

Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT

15. 2. 2024

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka

OcU/S2024/00176-001

2 910,00 EUR

Peter Banáš - OSKAROLEX, Moyzesova 1824/24, 94002 Nové Zámky

Obec Rúbaň

9. 2. 2024

Zmluva o výpožicke nebytových priestorov

OcU/S2024/00027-003

Nincs megadva

Tóth Tomáš

Obec Rúbaň

9. 2. 2024

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej čiinnosti

OcU/S2024/00206-001

40,00 EUR

AVK MEDIC, s.r.o., Štefánikova 13, 94301 Štúrovo

Obec Rúbaň

2. 2. 2024

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

OcU/S2024/00027-002

75,00 EUR

Mgr. Dalma Csepigová

Obec Rúbaň

29. 1. 2024

Nájomná zmluva

OcU/S2024/00141-001

190,00 EUR

Obec Rúbaň

Jávorková Tímea

26. 1. 2024

Servisná zmluva č. SZ2024 20/KN/MS

OcU/S2024/00137-001

0,00 EUR

AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 6, 94501 Komárno

Obec Rúbaň

18. 1. 2024

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

OcU/S2024/00064-002

25,00 EUR

Pohrebný podnik Molnár

Obec Rúbaň

12. 1. 2024

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

OcU/S2024/00064-001

125,00 EUR

Tomáš Hlavačka Pohrebníctvo Hlavačka

Obec Rúbaň

5. 1. 2024

Zmluva o nájme nebytových priestorov

OcU/S2024/00027

Nincs megadva

Dobrovoľný hasičský zbor Rúbaň

Obec Rúbaň

22. 12. 2023

Zmluva o výpožičke nebytových priestorov

R2023/3712

Nincs megadva

Pócs Gábor

Obec Rúbaň

22. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb

R2023/3711

70,00 EUR

Gašpar Ján

Obec Rúbaň

20. 12. 2023

DODATOK č. 6/2023 k Zmluve o dielo č. 24 - Rúbaň/2011

S2023/00692-002

Nincs megadva

Brantner Nové Zámky s.r.o., Viničná 23, 94064 Nové Zámky

Obec Rúbaň

18. 12. 2023

Poistná zmluva

S2023/00735-003

50,00 EUR

Komunálna poisťovňa

Obec Rúbaň

18. 12. 2023

DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej v zmysle ust. § 133 ods. 2 a § 588 a nasl. občianskeho zákonníka a Zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

1 k Zmluve č. S2023/00704-001

7 080,37 EUR

Ladislav Vlček

Obec Rúbaň

15. 12. 2023

DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve uzavretej v zmysle ust. § 133 ods. 2 a § 588 a nasl. občianskeho zákonníka a Zmluve o zriadení vecného bremena uzavretej podľa § 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

1 (S2023/00704-004)

7 080,37 EUR

Ladislav Vlček

Obec Rúbaň

14. 12. 2023

Zmluva o dielo

S2023/00751-001

1 500,00 EUR

Martin Mariš

Obec Rúbaň

11. 12. 2023

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

S2023/00592-035

20,00 EUR

Gyetvenová Mária

Obec Rúbaň

8. 12. 2023

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

S2023/00592-034

20,00 EUR

Szláviková Diana

Obec Rúbaň

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Megtekintve 1-25 / 1297
obec Rúbaň