Menu
RSS
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Szerződés részlet S2022/00318-002

Szerződés száma:
S2022/00318-002
Megnevezés:
Nájomná zmluva
Szerződés tárgya:
Prenajímanie č. 2 nachádzajúcom sa v bytovom dome súpisné číslo 441/2, postavenom na parcele číslo 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5 vedený katastrom nehnuteľností pre kat. územie obce Rúbaň na liste vlastníctva číslo 1. Byt nachádzajúci sa v bytovom dome má podlahovú plochu vo výmere 77,59 m2, z toho obytná plocha vo výmere 59,69 m2, príslušenstvo vo výmere 17,90 m2 pozostávajúce z kuchyne, špajze, chodby a komory, spoločné zariadenia pozostávajúce z priestorov chodby a schodišťa vybavené vecnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi. Prenajímateľ je vlastníkom pozemku parc. číslo 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5 vedený katastrom nehnuteľností pre kat. územie obce Rúbaň na liste vlastníctva číslo 1
Ár:
161,87 EUR
1. Szerződő fél:
Gašparová Zuzana
2. Szerződő fél:
Obec Rúbaň
Cjsz.: 00309231
Adószám: 2021060580
Cím: Rúbaň 27
Telefon: 0905795162
E-mail: podatelna@obecruban.sk
Web: www.obecruban.sk
Aláíró személy neve:
Ing. Štěpánka Zacharová
Aláíró személy funkciója:
starostka obce
Nyilvánosságra hozás napja:
23. 5. 2022
Szerződés hatályba lépésének a napja:
1. 7. 2022
Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja:
23. 5. 2022
Szerződés megszűnésének a napja:
30. 6. 2025
Nájomná zmluva Gašparová Zuzana 2022.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 358,83 kB
obec Rúbaň