Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Szerződés részlet 2023/00631-001

Szerződés száma:
2023/00631-001
Megnevezés:
DOHODA č. 23/17/010/66
Szerződés tárgya:
1 záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi podľa podmienok zákona o pomoci v hmotnej núdzi /ďalej len "občania"), ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad. 2. za občana sa na účely tejto dohody považuje plnoletý člen domácnosti podľa § 10 ods. 3 zákona o pomoci v hmotnej núdzi okrem členov domácnosti podľa § 10 ods. 9 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. 3. úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody a vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
Ár:
0,00 EUR
1. Szerződő fél:
Obec Rúbaň
Cjsz.:
00309231
Adószám:
2021060580
Cím:
Rúbaň 27
Telefon:
0905795162
E-mail:
podatelna@obecruban.sk
Web:
www.obecruban.sk
2. Szerződő fél:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
Cjsz.:
37961187
Adószám:
2021773248
Cím:
Kapisztóryho 1, 940 36 Nové Zámky
Aláíró személy neve:
Ing. Štěpánka Zacharová
Aláíró személy funkciója:
starostka obce
Nyilvánosságra hozás napja:
5. 10. 2023
Szerződés hatályba lépésének a napja:
1. 1. 2024
Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja:
5. 10. 2023
Szerződés megszűnésének a napja:
31. 10. 2024
SKM_C250i23100510330.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 334,85 kB
obec Rúbaň