Menu
RSS
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

rozšírené vyhľadávanie

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Detail zmluvy S2022/00312-001

Číslo dodatku k zmluve:
S2022/00312-001
Názov:
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve Poistenie majetku č. 11-416776
Číslo zmluvy:
Predmet zmluvy:
1. Doplnenie Osobitných dojednaní: 1. Pre doručovanie potvrdenia o zverejnení tohto Dodatku platí, že toto sa považuje za doručené poisťovateľovi dňom doručenia písomného potvrdenia, alebo dňom doručenia potvrdenia telefaxom, alebo dňom doručenia potvrdenia prostriedkami elektronickej komunikácie. 2. Poistník, ktorý má v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. povinnosť zverejňovať zmluvy a ich Dodatky, je povinný zverejniť tento Dodatok do 3 dní od jeho uzavretia najneskôr však jeden deň pred účinnosťou tohto Dodatku, a zároveň vydať poisťovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku bezodkladne po jeho zverejnení. 3. V prípade, ak poistník nedoručí poisťovateľovi potvrdenie o zverejnení tohto Dodatku v lehote do dvoch mesiacov od jeho uzavretia, bude sa mať za to, že k uzavretiu tohto Dodatku nedošlo. To neplatí ak v tejto lehote podá poisťovateľ návrh na zverejnenie tohto Dodatku v Obchodnom vestníku. 1.Zaradenie predmetu poistenia : Vložka č. 1: Živelné poistenie Zaraďuje sa do poistenia nehnuteľný majetok v hodnote 49 468,47 EUR Rekonštrukcia chodníkov v obci Rúbaň v hodnote 16 340,52 EUR a revitalizácia odvodňovacej priekopy v obci Rúbaň v hodnote 33 127,95 EUR
Cena:
60,41 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Rúbaň
IČO: 00309231
DIČ: 2021060580
Adresa: Rúbaň 27
Telefón: 0905795162
E-mail: podatelna@obecruban.sk
Web: www.obecruban.sk
2. Zmluvná strana:
Union poisťovňa, a.s.
IČO: 31322051
DIČ: 2020800353
Adresa: Karadžičova 10, 813 60 Bratislava
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Štěpánka Zacharová
Funkcia podpisujúcej osoby:
starostka obce
Dátum účinnosti zmluvy:
14. 10. 2022
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
10. 10. 2022
Dátum zverejnenia:
13. 10. 2022
Dodatok č.1 Rúbaň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 517,32 kB
obec Rúbaň