Menu
RSS
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Szerződés részlet S2022/00636-002

Szerződés száma:
S2022/00636-002
Megnevezés:
Zmluva o pôžičke
Szerződés tárgya:
1. Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie finančnej čiastky vo výške 2.500 eur, slovom dvetisícpäťsto eur (ďalej aj Dlh) Dlžníkovi Veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve. 2. Dlžník touto zmluvou vyhlasuje, že pôžičku použije na predfinancovanie projektu s názvom „Výsadba stromčekov II. Etapa“ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na podporu stratégie miestneho rozvoja podporenej z dotácie NSK uzatvorenej medzi Dlžníkom a občianskym združením MAS – Dvory a okolie.
Ár:
2 500,00 EUR
1. Szerződő fél:
Občianske združenie FYRMONIA Polgári Társulás
Cjsz.: 42210488
Adószám: 2023603593
Cím: Rúbaň
2. Szerződő fél:
Obec Rúbaň
Cjsz.: 00309231
Adószám: 2021060580
Cím: Rúbaň 27
Telefon: 0905795162
E-mail: podatelna@obecruban.sk
Web: www.obecruban.sk
Aláíró személy neve:
Ing. Štěpánka Zacharová
Aláíró személy funkciója:
starostka obce
Nyilvánosságra hozás napja:
27. 9. 2022
Szerződés hatályba lépésének a napja:
28. 9. 2022
Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja:
27. 9. 2022
Szerződés megszűnésének a napja:
Nincs megadva
Zmluva o pôžičke FYRMONIA.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 445,21 kB
obec Rúbaň