Menu
RSS
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Szerződés részlet S2022/00433-002

Szerződés száma:
S2022/00433-002
Megnevezés:
Zmluva o dielo č. 2/2022/mas
Szerződés tárgya:
1)Predmetom diela je poskytnutie špeciálnej služby vo forme odborného poradenstva pre proces implementácie projektu s názvom „Revitalizácia odvodňovacej priekopy komunikácie v obci Rúbaň“, podľa podmienok výzvy s kódom MAS_092/7.2/2 (dátum vyhlásenia výzvy: 03.06.2019) na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (Žiadosť o NFP) v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 2)Poskytnutím špeciálnej služby sa rozumie: 2.1) Externý manažment projektu – implementácia projektu: a) Manažment pri prípadných zmenách projektu b) Spracovanie žiadostí o platbu vrátane záverečnej žiadosti o platbu, prípadné dopracovanie žiadostí o platbu c) infomanažment – priebežné sledovanie a informovanie o zmenách legislatívy a metodík súvisiacich s implementáciou projektu d) Komunikácia s poskytovateľom NFP e) Vypracovanie monitorovacích správ vrátane záverečnej monitorovacej správy, prípadné dopracovanie monitorovacích správ
Ár:
500,00 EUR
1. Szerződő fél:
Obec Rúbaň
Cjsz.: 00309231
Adószám: 2021060580
Cím: Rúbaň 27
Telefon: 0905795162
E-mail: podatelna@obecruban.sk
Web: www.obecruban.sk
2. Szerződő fél:
Ing. Viktor Csala
Cjsz.: 45419485
Adószám: 1049307864
Cím: Vikárska 1077/15, 949 01 Nitra
Aláíró személy neve:
Ing. Štěpánka Zacharová
Aláíró személy funkciója:
starostka obce
Nyilvánosságra hozás napja:
25. 5. 2022
Szerződés hatályba lépésének a napja:
26. 5. 2022
Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja:
19. 5. 2022
Szerződés megszűnésének a napja:
Nincs megadva
Zmluva o dielo 7.2 MAS_implementácia projektu.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 301,19 kB
obec Rúbaň