Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 16. 1. 2019
oblacnosdestem 4 °C -2 °C
slabý dážď, dosť čerstvý severozápadný vietor
vietorSZ, 5.56m/s
tlak1003.97hPa
vlhkosť93%

Navigácia

Obsah

Obec Rúbaň

 

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129-267 m. V západnej časti, na vyšších terasách, je chotár rovinatý, pokrytý piesčitými sprašmi a naviatymi pieskami, vo východnej časti ho tovrí pahorkatina s rozčlenenými plochými chrbtami z treťohorných uloženín. Viac tu

 

Slávnostný príhovor starostky obce z príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine tu

 

           Oznamujeme  turistickej  verejnosti   a   návštevníkom  Rúbane,  že 

k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine sme dali

vyhotoviť   jubilejnú  pečiatku,  ktorou si  môžu  v  pracovnom  čase  OcÚ

pre vlastné potešenie označiť turistické denníky,  záznamníky,  pohľadnice

Rúbane a pod.

         Budú tak mať pamiatku na našu obec a doklad, že a kedy ju navštívili.

 

Jubilejná pečať

Breath of Europe

 

Breath of Europe SK

Malý sprievodca odpadov z domácností

***

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu ku stiahnutiu

***

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

***

 

 


 

16.01.2019

Pohreb Alexandra Dikácza

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš bývalý spoluobčan Alexander Dikácz 15. januára 2019 vo veku 58 rokov zomrel. Pohreb sa koná 18. januára 2019, v piatok o 14:00 hodine na miestnom cintoríne. Zádušná svätá omša bude 20. januára 2019, v nedeľu o 11:00 hodine v miestnom rímskokatolíckom kostole. Česť jeho pamiatke!

Detail

08.01.2019

Posledná rozlúčka so zosnulým Jozefom Múdrym

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Jozef Múdry 5. januára 2019 vo veku 59 rokov zomrel. Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 10. januára 2019, vo štvrtok o 15:00 hod v novozámockom krematóriu. Česť jeho pamiatke!

Detail

08.01.2019

Pohreb Rozálie Stehlíkovej, rod. Mešterovej

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Rozália Stehlíková, rod. Mešterová 6. januára 2019 vo veku 80 rokov zomrela. Zádušná svätá omša bude 10. januára 2019, vo štvrtok o 13:00 hod v miestnom rímskokatolíckom kostole, po ktorej sa následne uskutoční pohreb zosnulej na miestnom cintoríne. Česť jej pamiatke!

Detail

03.01.2019

Pohreb Idy Takácsovej, rod. Ármaiovej

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Ida Takácsová, rod. Ármaiová 2. januára 2019 vo veku 95 rokov zomrela. Pohreb sa koná 5. januára 2019, v sobotu o 9:45 hod na miestnom cintoríne. Zádušná svätá omša bude v sobotu o 9:00 hod v miestnom rímskokatolíckom kostole. Česť jej pamiatke!

Detail

21.12.2018

Oznámenie - Bioka, s. r. o.

Oznámenie Obec Rúbaň oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie zaslal Obci Rúbaň ako dotknutej obci správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Výroba ekologických prípravkov a ekologických hnojív“ navrhovateľa Bioka, s.r.o., Chorvátska 100/165, 900 81 Šenkvice a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie pre obec Rúbaň ako dotknutú obec a dotknutú verejnosť. Správa o hodnotení obci Rúbaň bola doručená na zverejnenie dňa 20.12.2018 a je možné do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Rúbani, v miestnosti číslo dverí 8, a to počas úradných hodín PONDELOK 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 UTOROK 8.00 - 12.00 STREDA 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00 ŠTVRTOK 8.00 - 12.00 PIATOK 8.00 - 12.00 v dobe od 21.12.2018 do 20.01.2019, t.j. po dobu 30 dní od zverejnenia informácie o jej doručení. Uvedená správa o hodnotení je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyroba-ekologickych-pripravkov-ekologickych-hnojiv Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia. Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie pre obec Rúbaň ako dotknutú obec a dotknutú verejnosť je zverejnené na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce. Dátum vyvesenia: 21. 12.2018 Dátum zvesenia: Ing. Štěpánka Zacharová starostka obce

Detail

20.12.2018

Betlehémske svetlo

Rímskokatolícka farnosť v Rúbani oznamuje veriacim, že betlehémske svetlo môžu prevziať dňa 22. decembra 2018, v sobotu od 13:30 hod. do 14:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole.

Detail

20.12.2018

Úradné hodiny na obecnom úrade počas sviatkov

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že od 27. decembra 2018 do 6. januára 2019 z technických príčin nebudú úradné hodiny na obecnom úrade. V súrnych matričných prípadoch (v prípade úmrtia) volajte matrikárku obce na tel. č. 0905/378 960.

Detail