Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 28. 1. 2020
3 °C 0 °C
mierny dážď, mierny východný vietor
vietorV, 4.65m/s
tlak1007hPa
vlhkosť96%
zrážky7.26mm

Navigácia

Obsah

Zámer prevodu majetku obce tu ku stiahnutiu

 

 

Správy

prvá prechádzajúci
z 8
posledná

Pozvánka na jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 27. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - ústne konanie s miestnym šetrením


ostatné | 15. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na desiate zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 10. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 22. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - ústne konanie s miestnym šetrením


ostatné | 2. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu"B612 - Vinárstvo a kultúrno-spoločenský dom" celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov zákazky:
Revitalizácia odvodňovacej priekopy komunikácie v obci Rúbaň celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 17. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - miestne šetrenie


ostatné | 13. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti


ostatné | 8. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška o oznámení uloženia písomností


ostatné | 27. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 17. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Balassa 2019


ostatné | 23. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - Záverečné stanovisko MŽP SR

Záverečné stanovisko Číslo: 1842/2019-1.7/zg (25058/2019) zo dňa 13.05.2019
Názov Bioka, s.r.o.
IČO: 47 998 687
Sídlo: Chorvátksa 100/165, 900 81 Šenkvice
Názov navrhovanej činnosti: Výroba ekologických prípravkov a ekologických hnojív
celý text

ostatné | 15. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia pre podnikateľskú verejnosť k e-Kase


ostatné | 2. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na piate zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 30. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce v Roku 2019


ostatné | 12. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie

"Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja" celý text

ostatné | 8. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na stretnutie

vlastníkov, ktorým boli vyčlenené pozemky do dočasného náhradného užívania celý text

ostatné | 21. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie

"Realizácia optických sieti, Klaster NV-1, Nová Vieska - Strekov - Rúbaň" líniová stavba, k.ú. Nová Vieska, Strekov, Rúbaň celý text

ostatné | 20. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu


ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky

o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z.z. s Ústavou Slovenskej republiky celý text

ostatné | 13. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie


ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Pozvánka na druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva


ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie - Bioka, s. r. o.


Oznámenie
Obec Rúbaň oznamuje verejnosti, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie zaslal Obci Rúbaň ako dotknutej obci správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Výroba ekologických prípravkov a ekologických hnojív“ navrhovateľa Bioka, s.r.o., Chorvátska 100/165, 900 81 Šenkvice a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie pre obec Rúbaň ako dotknutú obec a dotknutú verejnosť.
Správa o hodnotení obci Rúbaň bola doručená na zverejnenie dňa 20.12.2018 a je možné do nej nahliadnuť na Obecnom úrade v Rúbani, v miestnosti číslo dverí 8, a to počas úradných hodín
PONDELOK 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
UTOROK 8.00 - 12.00
STREDA 8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
ŠTVRTOK 8.00 - 12.00
PIATOK 8.00 - 12.00

v dobe od 21.12.2018 do 20.01.2019, t.j. po dobu 30 dní od zverejnenia informácie o jej doručení.

Uvedená správa o hodnotení je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyroba-ekologickych-pripravkov-ekologickych-hnojiv
Podľa § 35 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia.
Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie pre obec Rúbaň ako dotknutú obec a dotknutú verejnosť je zverejnené na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce.
Dátum vyvesenia: 21. 12.2018 Dátum zvesenia:

Ing. Štěpánka Zacharová
starostka obce
celý text

ostatné | 21. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 8
posledná