Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Voľby 2022

Oznamujeme obyvateľom obce, že Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 29. októbra 2022 so začiatkom o 7.00 h do 20.00 h...

Oznamujeme obyvateľom obce, že Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa konajú 29. októbra 2022 so začiatkom o 7.00 h do 20.00 h. Volebnou miestnosťou v našej obci je Kultúrny dom č. súp. 149. Volič je povinný vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca.
Ďalej oznamujeme voličom, ktorí sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to do prenosnej volebnej urny. Môžu to nahlásiť na obecnom úrade počas stránkových hodín osobne alebo telefonicky na telefónne čísla 035/6426878, 035/6499003.
Ďalej voliči, ktorí ku dňu vykonania spojených volieb majú nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (aj osoby, ktoré žijú s nimi v spoločnej domácnosti), môžu požiadať zapisovateľku volebnej komisie telefonicky na č. 0905/795162 o zápis do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov. Oprávnení voliči v telefonickej žiadosti oznámia: meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu miesta, na ktorom žiadajú vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom a telefonický kontakt. Svoje telefonické žiadosti môžu podávať telefonicky v úradných hodinách najskôr v pondelok, t.j. od 24. októbra 2022 a najneskôr v piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hodiny.
Úradné hodiny na obecnom úrade: Pondelok 8.00 – 12.00 a 13.00-15.00 Streda 8.00 – 12.00 a 13.00-15.00 Piatok 8.00 – 12.00
Dátum vloženia: 24. 10. 2022 9:41
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 10. 2022 9:42
Autor: Správce Webu
obec Rúbaň