Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RÚBAŇ číslo 1/2022, ktorým sa mení VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE RÚBAŇ číslo 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení Všeobecne záväzného nari

Dátum zvesenia: 12. 10. 2022 Zodpovedá: Správce Webu
obec Rúbaň