Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 17. 5. 2022
slabý dážď 20 °C 14 °C
slabý dážď, dosť čerstvý severozápadný vietor
vietorSZ, 6.51m/s
tlak1018hPa
vlhkosť87%
zrážky5.05mm

Navigácia

Obsah

Starostka Obce Rúbaň za volebné obdobie 2019-2022

Ing. Štěpánka Zacharová

Práva a povinnosti starostky

- štatutárny orgán v majetkoprávnych vzťahoch obce
- štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
- správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch
- vykonáva obecnú správu
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a rady
- má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva
- má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za rok 2020

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostky obce za rok 2019

Oznámenie starostky obce o nastúpení náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Rúbaň

Poslanci Obce Rúbaň za volebné obdobie 2019-2022

1/ Zoltán   E š e k

2/ Imrich   P e t r í k

3/ PaedDr. Kristína   P ó c s o v á

4/ Bc. Lívia   Š á m š o n o v á

5/ Ing. Zoltán   T a m a š e k

Práva a povinnosti obecného zastupitľstva

- určovanie zásad hospodárenie a nakladania s majetkom
- schvaľovanie územného plánu obce alebo jej časti a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- schvaľovanie rozpočtu záverečného účtu, kontrola čerpania rozpočtu, rozhodovanie o prijatí úveru alebo pôžičky, schvaľovanie združovanie obecných prostriedkov
- zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo poplatku
- schvaľovanie nariadení
- schvaľovanie dohody o medzinárodnej spolupráci a členstva obce v domácich a medzinárodných združeniach
- určovanie organizácie obecného úradu, určovanie platu starostu a hlavného kontrolóra, schvaľovanie poriadku odmeňovania zamestnancov obce
- zriaďovanie funkcie hlavného kontrolóra
- zriaďovanie rozpočtových a príspevkových organizácií obce, vymenúvanie a ich odvolávanie vedúcich zakladanie obchodných spoločností
- zriaďovanie orgánov potrebných na samosprávu obce
- vyhlasovanie hlasovania obyvateľov obce
- udeľovanie čestného občianstvo obce, obecných vyznamenaní a cien
- určovanie symbolov obce

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani rok 2021.pdf (27.38 kB)

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani rok 2020.pdf (31.3 kB)

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani rok 2019

******************************************************************************

 

Starostka Obce Rúbaň za volebné obdobie 2015-2018

Ing. Štěpánka Zacharová

 

Poslanci Obce Rúbaň za volebné obdobie 2015-2018

1/ Ing. Bolya Ladislav

2/ Petrík Imrich

3/ Bc.Šámšonová Lívia

4/ Ing. Tamašek Zoltán

5/ Vašová Aneta

 

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2018

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2017

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2016

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani za rok 2015

Prítomnosť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva v Rúbani - 2014

 

******************************************************************************

 

Starostka Obce Rúbaň za volebné obdobie 2010-2014

Ing. Štěpánka Zacharová

 

Poslanci Obce Rúbaň za volebné obdobie 2010-2014

1/ Ing. Bolya Ladislav

2/ Ing. Jávorka Flórián

3/ Juhász Štefan

4/ JUDr. Kamonczová Marta

5/ Ing. Tamašek Zoltán