Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 25. 5. 2019
22 °C 11 °C
jasná obloha
vietorSZ, 2.8m/s
tlak1014.22hPa
vlhkosť64%

Navigácia

Obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň na I. polrok 2018 Stiahnuté: 127x

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň na II. polrok 2016 Stiahnuté: 206x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2017-2019 Stiahnuté: 167x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2018-2020 Stiahnuté: 110x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2019-2021 Stiahnuté: 71x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2008 o zrušení VZN Obce Rúbaň č. 1/2000 a jeho Dodatku č. 1/2003 Stiahnuté: 104x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rúbaň Stiahnuté: 185x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 155x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2019 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 128x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 2/2018, ktorým sa mení VZN Obce Rúbaň č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Rúbaň Stiahnuté: 57x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 2/2019 o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce Stiahnuté: 37x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 3/2018 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 68x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 3/2019, ktorým sa mení VZN Obce Rúbaň č. 2/2017 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a v školskej jedálni Stiahnuté: 3x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 45x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 60x

Návrh VZN Obce Rúbň č. 2/2017 o určení výšky príspekov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a v skolskej jedálni Stiahnuté: 132x

Návrh Záverečného účtu Obce Rúbaň za rok 2018 Stiahnuté: 9x

Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2015 Stiahnuté: 225x

Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2016 Stiahnuté: 205x

Záverečný účet Obce Rúbaň za rok 2017 Stiahnuté: 118x

Stránka

  • 1