Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 26. 8. 2019
32 °C 21 °C
slabý dážď
vietorV, 2.55m/s
tlak1020.24hPa
vlhkosť49%
zrážky0.75mm

Navigácia

Obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň na I. polrok 2018 Stiahnuté: 151x

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň na II. polrok 2016 Stiahnuté: 221x

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň na II. polrok 2019 Stiahnuté: 13x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2017-2019 Stiahnuté: 179x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2018-2020 Stiahnuté: 124x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2019-2021 Stiahnuté: 102x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2008 o zrušení VZN Obce Rúbaň č. 1/2000 a jeho Dodatku č. 1/2003 Stiahnuté: 122x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rúbaň Stiahnuté: 198x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 181x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2019 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 197x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 2/2018, ktorým sa mení VZN Obce Rúbaň č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Rúbaň Stiahnuté: 82x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 2/2019 o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce Stiahnuté: 64x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 3/2018 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 104x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 3/2019, ktorým sa mení VZN Obce Rúbaň č. 2/2017 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a v školskej jedálni Stiahnuté: 16x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 58x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 83x

Návrh VZN Obce Rúbň č. 2/2017 o určení výšky príspekov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a v skolskej jedálni Stiahnuté: 160x

Návrh VZN Rúbaň č. 4/2019 o zrušení Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň - Fűr 28 a jej súčasti Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň - Fűr 28 Stiahnuté: 14x

Návrh Záverečného účtu Obce Rúbaň za rok 2018 Stiahnuté: 22x

Záverečný účet obce Rúbaň za rok 2015 Stiahnuté: 254x

Stránka