Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 12. 11. 2019
9 °C 6 °C
mierny dážď, dosť čerstvý východný vietor
vietorV, 5.96m/s
tlak1011hPa
vlhkosť76%
zrážky7mm

Navigácia

Obsah

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň na I. polrok 2018 Stiahnuté: 168x

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň na II. polrok 2016 Stiahnuté: 234x

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Rúbaň na II. polrok 2019 Stiahnuté: 26x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2017-2019 Stiahnuté: 191x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2018-2020 Stiahnuté: 134x

Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2019-2021 Stiahnuté: 114x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2008 o zrušení VZN Obce Rúbaň č. 1/2000 a jeho Dodatku č. 1/2003 Stiahnuté: 136x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rúbaň Stiahnuté: 211x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Stiahnuté: 196x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 1/2019 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov Stiahnuté: 212x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 2/2018, ktorým sa mení VZN Obce Rúbaň č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Rúbaň Stiahnuté: 97x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 2/2019 o podmienkach umiestňovania plagátov na území obce Stiahnuté: 80x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 3/2018 o dani za ubytovanie Stiahnuté: 121x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 3/2019, ktorým sa mení VZN Obce Rúbaň č. 2/2017 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a v školskej jedálni Stiahnuté: 27x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 4/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 70x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 103x

Návrh VZN Obce Rúbaň č. 5/2019 o zrušení VZN Obce Rúbaň č. 8/2003 Stiahnuté: 10x

Návrh VZN Obce Rúbň č. 2/2017 o určení výšky príspekov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a v skolskej jedálni Stiahnuté: 177x

Návrh VZN Rúbaň č. 4/2019 o zrušení Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň - Fűr 28 a jej súčasti Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň - Fűr 28 Stiahnuté: 26x

Návrh Záverečného účtu Obce Rúbaň za rok 2018 Stiahnuté: 34x

Stránka