Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 1/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení VZN Obce Rúbaň č. 6/2019

Zodpovedá: Správce Webu
obec Rúbaň