Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

A község hivatalos honlapja

részletes keresés

A weboldal szerkesztés alatt áll. Az esetleges hiányosságokért elnézésüket kérjük.

Szerződés részlet S2023/00118-001

Szerződés száma:
S2023/00118-001
Megnevezés:
Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej čiinnosti
Szerződés tárgya:
1. Predmetom poskytnutia služby podľa tejto zmluvy je vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách") posudzujúcim lekárom poskytovateľa podľa požiadaviek a vypracovanie zdravotných posudkov na základe podnetu objednávateľa, a to počas účinnosti tejto zmluvy. 2. Zmluvné strany budú v rozsahu plnenia tejto zmluvy ďalej spolupracovať pri výkone posudkovej činnosti podľa zákona o sociálnych službách a súvisiacich platných právnych predpisov. 3. Plnením podľa tejto zmluvy sa rozumie vykonanie a dodanie všetkých prác, služieb, dokumentácie a úkonov nutných k riadnemu plneniu predmetu zmluvy podľa bodu 1 tohto článku v rozsahu ustanovenom zákonom o sociálnych službách.
Ár:
40,00 EUR
1. Szerződő fél:
Obec Rúbaň
Cjsz.:
00309231
Adószám:
2021060580
Cím:
Rúbaň 27
Telefon:
0905795162
E-mail:
podatelna@obecruban.sk
Web:
www.obecruban.sk
2. Szerződő fél:
AVK MEDIC, s.r.o., Štefánikova 13, 94301 Štúrovo
Cjsz.:
46873279
Aláíró személy neve:
Ing. Štěpánka Zacharová
Aláíró személy funkciója:
starostka obce
Nyilvánosságra hozás napja:
27. 1. 2023
Szerződés hatályba lépésének a napja:
28. 1. 2023
Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja:
24. 1. 2023
Szerződés megszűnésének a napja:
Nincs megadva
SKM_C22723012709150.pdf
Fájl típusa: PDF dokumentum, Nagyság: 224,24 kB
Megjegyzés:
cena = za jednu posúdenú osobu
obec Rúbaň