Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 19. 9. 2020
oblačno 23 °C 11 °C
oblačno, severovýchodný vánok
vietorSV, 1.46m/s
tlak1024hPa
vlhkosť34%

Navigácia

Obsah

Obec Rúbaň

 

 

 

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129-267 m. V západnej časti, na vyšších terasách, je chotár rovinatý, pokrytý piesčitými sprašmi a naviatymi pieskami, vo východnej časti ho tovrí pahorkatina s rozčlenenými plochými chrbtami z treťohorných uloženín. Viac tu

 

Slávnostný príhovor starostky obce z príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine tu

 

           Oznamujeme  turistickej  verejnosti   a   návštevníkom  Rúbane,  že 

k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine sme dali

vyhotoviť   jubilejnú  pečiatku,  ktorou si  môžu  v  pracovnom  čase  OcÚ

pre vlastné potešenie označiť turistické denníky,  záznamníky,  pohľadnice

Rúbane a pod.

         Budú tak mať pamiatku na našu obec a doklad, že a kedy ju navštívili.

 

Jubilejná pečať

 

Pýtajme si slovenské

 

Breath of Europe

 

Breath of Europe SK

Letecký záber obce Rúbaň z roku 2018: https://youtu.be/zlzMmtnW8tk

 

Malý sprievodca odpadov z domácností

***

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu ku stiahnutiu

***

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

***

 

 


 

17.09.2020

Oznam MUDr. Viktórie Varga

MUDr. Viktória Varga, obvodná lekárka v Strekove oznamuje tým občanom, ktorí sa stali jej pacientmi a už podpísali s ňou zmluvu a zúčastnili sa vstupného vyšetrenia, že v ďalšom období dostanú svoje dlhodobo užívané lieky na základe elektronického receptu. K vystaveniu elektronického receptu sú potrebné nasledovné údaje: fotokópia zdravotného preukazu, názvy liekov, množstvo účinnej látky, množstvo lieku maximálne na 3 mesiace, telefonický kontakt pacienta, lekársky nález v prípade lieku odporúčaného odborným lekárom. V záujme predchádzania nezrovnalostí pani doktorka odporúča si pripojiť názvy liekov vystrihnutých z obalu. Žiadané údaje treba vložiť do obálky a následne do poštovej schránky v ambulancii, ktorú denne skontrolujú. Recepty budú dostupné v lekárni nasledujúci pracovný deň po vystavení.

Detail

07.09.2020

Povinnosť čipovania psov

Obec Rúbaň v súlade s paragrafom 19, odsek 11 zákona č. 39/2007 Z.z. O veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť: zabezpečiť podľa ustanovenia paragrafu 19, odsek 9 zákona o veterinárnej starostlivosti trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu Prílohy II nariadenia EÚ č. 576/2013, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat. Podľa paragrafu 48, odsek 1 zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 EUR, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa.

Detail

07.09.2020

Oznam MUDr. Vojtekovej

Na základe oznámenia obvodnej lekárky pre deti a dorast MUDr. Vojtekovej oznamujeme, že dňa 07. a 08. septembra 2020, t. j. pondelok a utorok ordinácia bude len vo Dvoroch nad Žitavou od 7:30 hod. do 13:30 hod., kde zastupuje MUDr Végh.

Detail

02.09.2020

Oznam Obecnej knižnice

Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že knižnica bude 3. septembra 2020, vo štvrtok zatvorená.

Detail

28.08.2020

Oznam Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove oznamuje cteným rodičom a svojim žiakom, že dňa 2. septembra 2020, v stredu so začiatkom od 9.00 h sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 výlučne za účasti pedagógov a žiakov. Iba prváka môžu sprevádzať rodičia, jeden z rodičov môže vstúpiť do budovy školy! Po otvorení školského roka sa uskutočnia triednické hodiny. Od 2. septembra 2020 je návšteva školy povinná pre každého žiaka. Zároveň pri nástupe do školy je každý žiak povinný odovzdať rodičom vopred vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, v ktorom rodič uvedie, či sa jeho dieťa v období od 17. do 31. augusta zdržiaval v zahraničí alebo sa zúčastnil nejakého hromadného podujatia. Vzor čestného vyhlásenie môže rodič stiahnuť z webstránky školy alebo prevziať od pedagógov v škole 31. augusta. Bez odovzdania čestného vyhlásenia žiak nemôže vstúpiť do budovy školy, nemôže sa zúčastniť vyučovacích hodín. Každému žiakovi a rodičovi prajú pevné zdravie, trpezlivosť a vytrvalosť v nasledujúcom školskom roku!

Detail

25.08.2020

Rozlúčka so zosn. Irenou Bólyovou, rod. Barákovou

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Irena Bólyová, rod. Baráková 25. augusta 2020 vo veku 83 rokov zomrela. Rozlúčka so zosnulou sa uskutoční 28. augusta 2020, v piatok o 15:45 hod. na miestnom cintoríne. Zádušná svätá omša sa uskutoční v piatok o 15:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole. Česť jej pamiatke!

Detail

21.08.2020

Posvätenie pietneho stĺpa

Samospráva Obce Rúbaň srdečne pozýva občanov na odovzdanie a posvätenie pietneho stĺpa umiestneného v parku rímskokatolíckeho kostola, ktoré sa uskutoční 23. augusta 2020, v nedeľu po omši začínajúcej sa od 11.00 hod. Pripomeňme si spoločne dôležité udalosti našich predkov!

Detail