Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

Strategický dokument

-

Obec Rúbaň zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje  občanom o doručení Správy o hodnotení  strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu pod názvom „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015“ (dátum doručenia: 18.03.2013).

Správu o hodnotení  strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu je verejnosti sprístupnený na webovom sídle ministerstva.

Podľa § 10 ods. 1 zákona verejnosť môže predkladať písomné stanoviská k uvedenej Správe o hodnotení  strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu pod názvom „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2011-2015“ na adresu: Obvodný úrad životného prostredia, odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Janka Kráľa 124, 949 01  Nitra, ako aj elektronicky na e-mail: grenusova@nr.ouzp.sk Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. najneskôr do 21 dní odo dňa doručenia, t. j. do 8. apríla 2013.


Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia na Obvodnom úrade životného prostredia, odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja v pracovných dňoch počas úradných hodín.

V Rúbani, dňa 21. marca 2013

Dátum vloženia: 21. 3. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 3. 2013 0:00
obec Rúbaň