Menu
Obec Rúbaň
ObecRúbaň

Oficiálna stránka obce

rozšírené vyhľadávanie

OZNAM

-

Obec Rúbaň v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje  občanom o zámere pod názvom „Vinárstvo bioTOMAL s.r.o. Rúbaň“ , ktorého navrhovateľom je právnická osoba bioTOMAL, s.r.o. so sídlom Rúbaň. Zámer je verejnosti sprístupnený na Obecnom úrade v Rúbani do 03. decembra  2013  a je možné doň nahliadnuť každý pracovný deň.
Do tejto doby môže verejnosť v zmysle § 23 ods. 4 citovaného zákona doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nové Zámky Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie so sídlom Svätoplukova 1, 940 01  Nové Zámky.
V Rúbani, dňa 13.11.2013

Dátum vloženia: 13. 11. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2013 0:00
obec Rúbaň