Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 19. 9. 2020
oblačno 23 °C 11 °C
oblačno, severovýchodný vánok
vietorSV, 1.46m/s
tlak1024hPa
vlhkosť34%

Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 25
posledná

Oznam MUDr. Viktórie Varga

MUDr. Viktória Varga, obvodná lekárka v Strekove oznamuje tým občanom, ktorí sa stali jej pacientmi a už podpísali s ňou zmluvu a zúčastnili sa vstupného vyšetrenia, že v ďalšom období dostanú svoje dlhodobo užívané lieky na základe elektronického receptu.
K vystaveniu elektronického receptu sú potrebné nasledovné údaje: fotokópia zdravotného preukazu, názvy liekov, množstvo účinnej látky, množstvo lieku maximálne na 3 mesiace, telefonický kontakt pacienta, lekársky nález v prípade lieku odporúčaného odborným lekárom.
V záujme predchádzania nezrovnalostí pani doktorka odporúča si pripojiť názvy liekov vystrihnutých z obalu.
Žiadané údaje treba vložiť do obálky a následne do poštovej schránky v ambulancii, ktorú denne skontrolujú. Recepty budú dostupné v lekárni nasledujúci pracovný deň po vystavení. celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Povinnosť čipovania psov

Obec Rúbaň v súlade s paragrafom 19, odsek 11 zákona č. 39/2007 Z.z. O veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov oznamuje vlastníkom psov chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť:
zabezpečiť podľa ustanovenia paragrafu 19, odsek 9 zákona o veterinárnej starostlivosti trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu Prílohy II nariadenia EÚ č. 576/2013, pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.
Podľa paragrafu 48, odsek 1 zákona o veterinárnej starostlivosti orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 EUR, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam MUDr. Vojtekovej

Na základe oznámenia obvodnej lekárky pre deti a dorast MUDr. Vojtekovej oznamujeme, že dňa 07. a 08. septembra 2020, t. j. pondelok a utorok ordinácia bude len vo Dvoroch nad Žitavou od 7:30 hod. do 13:30 hod., kde zastupuje MUDr Végh. celý text

ostatné | 7. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Obecnej knižnice

Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že knižnica bude 3. septembra 2020, vo štvrtok zatvorená. celý text

ostatné | 2. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove oznamuje cteným rodičom a svojim žiakom, že dňa 2. septembra 2020, v stredu so začiatkom od 9.00 h sa uskutoční otvorenie školského roka 2020/2021 výlučne za účasti pedagógov a žiakov.
Iba prváka môžu sprevádzať rodičia, jeden z rodičov môže vstúpiť do budovy školy! Po otvorení školského roka sa uskutočnia triednické hodiny.
Od 2. septembra 2020 je návšteva školy povinná pre každého žiaka. Zároveň pri nástupe do školy je každý žiak povinný odovzdať rodičom vopred vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, v ktorom rodič uvedie, či sa jeho dieťa v období od 17. do 31. augusta zdržiaval v zahraničí alebo sa zúčastnil nejakého hromadného podujatia.
Vzor čestného vyhlásenie môže rodič stiahnuť z webstránky školy alebo prevziať od pedagógov v škole 31. augusta.
Bez odovzdania čestného vyhlásenia žiak nemôže vstúpiť do budovy školy, nemôže sa zúčastniť vyučovacích hodín.
Každému žiakovi a rodičovi prajú pevné zdravie, trpezlivosť a vytrvalosť v nasledujúcom školskom roku! celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Posvätenie pietneho stĺpa

Samospráva Obce Rúbaň srdečne pozýva občanov na odovzdanie a posvätenie pietneho stĺpa umiestneného v parku rímskokatolíckeho kostola, ktoré sa uskutoční 23. augusta 2020, v nedeľu po omši začínajúcej sa od 11.00 hod. Pripomeňme si spoločne dôležité udalosti našich predkov! celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Podania týkajúce sa stavebnej agendy a agendy životného prostredia

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že všetky podania súvisiace so stavebnou agendou a agendou životného prostredia sa podávajú na Obecnom úrade v Rúbani počas úradných hodín, resp. poštou na adresu obecného úradu: Obec – Obecný úrad Rúbaň, Rúbaň 27, 941 36 Rúbaň. celý text

ostatné | 7. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie VZN č. 2/2020

Obec Rúbaň oznamuje svojím cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli, na oficiálnom webovom sídle obce a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli dňa 31.7.2020 schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 2/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň číslo 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie VZN č. 1/2020

Obec Rúbaň oznamuje svojím cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli, na oficiálnom webovom sídle obce a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli dňa 31.7.2020 schválené Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň č. 1/2020 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci celý text

ostatné | 31. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude dňa 29. a 30. júla 2020, v stredu a vo štvrtok z technických príčin zatvorená. celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Pohyb terénnych pracovníkov Slovakia Energy v obci

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že na území obce sa pohybujú terénni pracovníci Slovakia Energy za účelom regulácie cien energií. V prípade záujmu si pripravte vyúčtovaciu faktúru.
Upozorňujeme občanov, že nie je ich povinnosťou s týmito osobami uskutočniť rozhovor. Je len na zvážení občanov, či s nimi pristúpia na spoluprácu. celý text

ostatné | 22. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie návrhu VZN 2/2020

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce www.obecruban.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň číslo 2/2020 ktorým sa zmení Všeobecne záväzné nariadenie obce Rúbaň číslo 2/2015 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Pripomienky k tomuto návrhu je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 24. júla 2020. celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie návrhu VZN 1/2020

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce www.obecruban.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň číslo 1/2020 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Pripomienky k tomuto návrhu je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 24. júla 2020.

celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam samosprávy ohľadom športového ihriska

Vážení občania! Napriek upozorneniam pretrváva vandalizmus v našom športovom areáli. Preto bola samospráva nútená uzamknúť jeho bránu. V prípade záujmu o aktivity na ihrisku, je možné na obecnom úrade vyzdvihnúť kľúč, ktorý bude vydaný oproti podpisu dospelej osobe, ktorá prevezme zodpovednosť za dodržiavanie prevádzkového poriadku. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam MUDr. Viktórie Varga

Oznamujeme váženým občanom, že podľa rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja sa všeobecným lekárom v obci Strekov MUDr. Viktória Varga. Ordináciu otvára 1. júla 2020. Ordinovať bude na pôvodnej adrese v Strekove. Tel. kontakt: 0918 425 696, e-mailová adresa: ambulancia.strekov@gmail.com.96
Ordinačné hodiny:

Pondelok, Streda, Štvrtok
07.00 - 15:00 hod.
Utorok
07:00 - 14:00 hod.
Piatok
07:00 - 12:00 hod.
celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam MUDr. Vojtekovej

Na základe oznámenia obvodnej lekárky pre deti a dorast MUDr. Vojtekovej oznamujeme, že pani doktorka dňa 25. a 26. júna 2020, t. j. vo štvrtok a v piatok ordinuje len vo Dvoroch nad Žitavou od 7:30 hod. do 13:00 hod. celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Čučoriedka

Oznam MaMa Natura, s.r.o.

Čučoriedka lesná je jedna z najzdravších a najchutnejších voľne rastúcich plodín na svete. Čučoriedky boli všeliek našich starých rodičov, nazývaným aj čiernym zlatom. Teraz si čučoriedky môžete objednať a nechať doviesť aj Vy. Objednávajte na stránke www.cucoriedky.eu. Spoločnosť MaMa Natura ako jediná na Slovensku zabezpečuje dovoz do 24h od zberu v hore v chladiarenskom aute až k Vám. Garantujú spokojnosť. Nič neplatíte vopred a v prípade nespokojnosti si nemusíte tovar prevziať. Volajte 0910 997 887 alebo zadajte nezáväzný dopyt na www.cucoriedky.eu. Kontakty sú vyvesené aj na úradnej tabuli obce. Obyvatelia našej obce si môžu uplatniť až 15% zľavu, ktorú je potrebné spomenúť pri objednávke. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam lekárne v Strekove

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 3. júna 2020, v stredu zatvorená. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny obecného úradu

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje cteným občanom, že obecný úrad od 1. júna 2020 funguje v obvyklom režime.
Úradné hodiny sú v pondelok a v stredu od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 15.00 h a v piatok od 8.00 h do 12.00 h. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej knižnice

Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že knižnica bude 28. mája 2020, vo štvrtok zatvorená. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude dňa 28. a 29. mája 2020, vo štvrtok a v piatok zatvorená. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam lekárne v Strekove

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 22. mája 2020, v piatok zatvorená. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácii Nové Zámky

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Nové Zámky prosí občanov obce Rúbaň o trpezlivosť a akceptovanie potreby plašenia kormoránov  petardami, ktoré bude realizované od mája do júla 2020 v denných hodinách aj cez víkendové dni, nakoľko nálety týchto vtákov spôsobujú rybárskemu zväzu veľké škody na rybích násadách na chovnom revíry VN Rúbaň č. 1. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam stavebného úradu

Vedúca Spoločného stavebného úradu so sídlom v Strekove oznamuje občanom, že stavebný úrad bude dňa 20. mája 2020, t. j. v stredu kvôli dovolenke zatvorený. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výtvarná súťaž


ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber papiera

Samospráva obce Rúbaň oznamuje občanom, že v rámci zberu triedeného odpadu sa zber papiera uskutoční dňa 5. mája 2020, v utorok.
Prosíme občanov, aby pozbieraný papier vyložili na ulicu! celý text

ostatné | 3. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že od 24. apríla 2020 až do odvolania môžu osoby staršie ako 65 rokov využívať služby pošty od pondelka do piatka od 9:00 h do 11.00 h. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam lekárne v Strekove

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 29. apríla 2020, v stredu zatvorená. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do MŠ


ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Doručovanie rozhodnutí o DzN a TKO

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že dňom 21. apríla 2020 začne doručovať rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz TKO.
Upozorňujeme občanov, aby pri prevzatí používali ochranné rúško a rukavice.
Prosíme občanov, aby doručenku podpísali vlastným perom! celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 25
posledná