Navigácia

Obsah

Obec Rúbaň

 

 

 

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129-267 m. V západnej časti, na vyšších terasách, je chotár rovinatý, pokrytý piesčitými sprašmi a naviatymi pieskami, vo východnej časti ho tovrí pahorkatina s rozčlenenými plochými chrbtami z treťohorných uloženín. Viac tu

 

Slávnostný príhovor starostky obce z príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine tu

 

           Oznamujeme  turistickej  verejnosti   a   návštevníkom  Rúbane,  že 

k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine sme dali

vyhotoviť   jubilejnú  pečiatku,  ktorou si  môžu  v  pracovnom  čase  OcÚ

pre vlastné potešenie označiť turistické denníky,  záznamníky,  pohľadnice

Rúbane a pod.

         Budú tak mať pamiatku na našu obec a doklad, že a kedy ju navštívili.

 

Jubilejná pečať

 

Pýtajme si slovenské

 

Breath of Europe

 

Breath of Europe SK

Letecký záber obce Rúbaň z roku 2018: https://youtu.be/zlzMmtnW8tk

 

Malý sprievodca odpadov z domácností

***

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu ku stiahnutiu

***

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

***

 

 


 

02.07.2020

Oznam samosprávy ohľadom športového ihriska

Vážení občania! Napriek upozorneniam pretrváva vandalizmus v našom športovom areáli. Preto bola samospráva nútená uzamknúť jeho bránu. V prípade záujmu o aktivity na ihrisku, je možné na obecnom úrade vyzdvihnúť kľúč, ktorý bude vydaný oproti podpisu dospelej osobe, ktorá prevezme zodpovednosť za dodržiavanie prevádzkového poriadku.

Detail

30.06.2020

Oznam MUDr. Viktórie Varga

Oznamujeme váženým občanom, že podľa rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja sa všeobecným lekárom v obci Strekov MUDr. Viktória Varga. Ordináciu otvára 1. júla 2020. Ordinovať bude na pôvodnej adrese v Strekove. Tel. kontakt: 0918 425 696, e-mailová adresa: ambulancia.strekov@gmail.com.96 Ordinačné hodiny: Pondelok, Streda, Štvrtok 07.00 - 15:00 hod. Utorok 07:00 - 14:00 hod. Piatok 07:00 - 12:00 hod.

Detail

22.06.2020

Oznam MUDr. Vojtekovej

Na základe oznámenia obvodnej lekárky pre deti a dorast MUDr. Vojtekovej oznamujeme, že pani doktorka dňa 25. a 26. júna 2020, t. j. vo štvrtok a v piatok ordinuje len vo Dvoroch nad Žitavou od 7:30 hod. do 13:00 hod.

Detail

19.06.2020

Zverejnenie Návrhu VZN

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce www.obecruban.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň číslo 1/2020 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Pripomienky k tomuto návrhu je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 30. júna 2020.

Detail