Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň číslo 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rúbaň číslo 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 13. 12. 2019

Dátum zvesenia: 28. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť