Navigácia

Obsah

Späť

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky informuje chovateľov včiel o klinickom náleze moru včelieho plodu, ktorý bol potvrdený laboratórnym vyšetrením vzorky včelieho plástu. Zároveň vyhlásila za ohnisko nákazy stanovisko včelstiev na včelnici v katastri obce Rúbaň. Ako ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu vymedzila katastrálne územia obcí Rúbaň, Strekov a Dubník.

V tejto súvislosti RVPS Nové Zámky v rámci opatrení zakazuje:

1.      Presuny včelstiev z ohniska do ohniska,

2.      Premiestňovanie včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma,

3.      Predaj medu na včelárske účely a o tejto skutočnosti informovať odberateľov medu na konzum,

4.      Premiestňovať použité, prázdne úle a kočovné vozy z ohniska a ochranného pásma miesta výskytu moru bez vykonanej dezinfekcie v zmysle platných predpisov. O vykonanej dezinfekcii musí včelár predložiť potvrdenie od úradného veterinárneho lekára.

Vyvesené: 30. 3. 2021

Dátum zvesenia: 26. 3. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť