Navigácia

Obsah

Ostatné dokumenty

 

 

Dodatok správy audítora audítora o overení súlady výročnej správy s účtovnou uzávierkou 2011 (PDF, 736 kB) Stiahnuté: 381x | 07.04.2014

Komunitný plán sociálnych služieb Obce Rúbaň 2018-2022 Stiahnuté: 194x | 03.12.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok (PDF súbor, 349 kB) Stiahnuté: 366x | 07.04.2014

Návrh rozpočtu 2012 - 2014 (PDF, 57 kB) Stiahnuté: 337x | 07.04.2014

Návrh viacročného rozpočtu obce Rúbaň na roky 2015-2017 Stiahnuté: 320x | 03.12.2019

Program odpadového hospodárstva obce Rúbaň na roky 2016-2020 Stiahnuté: 112x | 03.12.2019

Schválený rozpočet na rok 2013 (PDF, 91 kB) Stiahnuté: 337x | 07.04.2014

Správa nezávislého audítora k účtovnej uzávierke za rok 2011 (PDF, 959 kB) Stiahnuté: 383x | 07.04.2014

Viacročný programový rozpočet na roky 2013-2015 (PDF, 61 kB) Stiahnuté: 347x | 07.04.2014

Viacročný rozpočet bežných príjmov Obce Rúbaň na roky 2014-2016 (PDF súbor, 69 kB) Stiahnuté: 361x | 07.04.2014

Viacročný rozpočet obce Rúbaň na roky 2015-2017 Stiahnuté: 306x | 03.12.2019

Viacročný rozpočet obce Rúbaň na roky 2016-2018 Stiahnuté: 257x | 03.12.2019

Viacročný rozpočet obce Rúbaň na roky 2017-2019 Stiahnuté: 213x | 16.12.2016

Viacročný rozpočet obce Rúbaň na roky 2018-2020 Stiahnuté: 157x | 03.12.2019

Viacročný rozpočet obce Rúbaň na roky 2019-2021 Stiahnuté: 103x | 29.10.2018

Výročná správa 2010 (PDF, 610 kB) Stiahnuté: 826x | 07.04.2014

Výročná správa 2011 (PDF, 446 kB) Stiahnuté: 419x | 07.04.2014

Výročná správa Obce Rúbaň a rok 2018 Stiahnuté: 66x | 03.12.2019

Výročná správa obce Rúbaň za rok 2012 (PDF súbor, 498 kB) Stiahnuté: 470x | 07.04.2014

Výročná správa Obce Rúbaň za rok 2013 Stiahnuté: 284x | 03.12.2019

Stránka