Navigácia

Obsah

Riaditeľstvo materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Rúbani oznamuje milým rodičom, že zápis na šk.rok 2016/2017 sa uskutoční v dňoch 3. a 4. mája 2016, v utorok a stredu od 10.00 hod. do 13.00 hod.

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou sú aj údaje o povinných očkovaniach.

Všetkých budúcich škôlkarov srdečne očakávame!

***************************************

 

Činnosť našej škôlky

Január

         Zima je ročné obdobie, keď si v teple svojich domov akosi viac

vychutnávame oddych, ale najmä radosť z blízkosti tých, na ktorých

nám najviac záleží – našej rodiny.

         Deti sa do materskej školy vrátili v novom roku pokojné a plné

dojmov. Ešte chvíľu sme nechali doznieť tieto zážitky a potom šup

do práce. Začali sme charakterizovať ročné obdobie, pomenovať

typické znaky. Naozajstná zima sa začína, keď drobučké vločky

tancujú v povetrí a jemne cinkajú do okien. Nesmú chýbať ani páni

„snehuliaci“, ktorí sú najočakávanejšími priateľmi detí. A hoci sa

vonku zima ešte poriadne neukázala, my sme si jej krásu vyčarili

tvorivými rúčkami.

          Pri vchode do budovy a v šatni materskej školy sme umiestnili

práce detí, ktoré sú prezentáciou získaných výtvarných a 

pracovných zručností.

 

Február

     Február sa tradične nesie v znamení plesov a karnevalov. Tak bolo aj v našej materskej škole, keď sa dňa 8. februára 2016 škôlkou ozývala hudba a šťastný smiech. Trieda sa rozjasnila farebnými girlandami a balónmi. Všetky deti s pomocou rodičov sa na chvíľu prezliekli do prekrásnych masiek. Masky boli rôznorodé, farebné a veselé. Deti sa tešili na tento deň, kedy sa so svojimi kamarátmi vyšantia v maskách. Po predstavení masiek sa začala tá pravá fašiangová zábava. Na deti sa prišli pozrieť aj niektorí rodičia a staré mamy.

     Veselá nálada a spokojné deti boli veľkou odmenou pre pani

učiteľky, ktoré karneval pripravili.

     Veru bol to vydarený a veselý karneval.

     Najdôležitejšie bolo, že nechýbali rozžiarené očká našich

detí.

 

Marec

      Prišli sviatky jari a spolu s nimi aj veľkonočný zajko.

    Príchod jari a Veľká noc prinášajú so sebou nový život, farby a radosť.

   Veľkonočná príprava v materskej škole sa začala v príjemnej atmosfére, ktorej prialo i pekné slnečné počasie.

    Pomocou rodičov deti z domu priniesli vyfúkané vajíčko a mohlo sa začať veľkonočné tvorenie detí. Deti maľovali vajíčka, vyfarbovali pracovné listy, kreslili, strihali, lepili, robili ozdobu na dvere, počúvali hudbu, rozprávky a veršíky.

    Pritom primerane svojmu veku sa zoznamovali s významom Veľkej noci.

 

Apríl

       Už tradične sa marec nazýva ako „mesiac knihy".

    Ako sme si mesiac knihy pripomenuli v našej materskej škole? Deti sa cez rozhovor dozvedeli, z čoho je kniha. Hrali sa na knihovníkov, vyrábali záložky do knihy, leporelá a nástenky. Prednášali zaujímavé príbehy, počúvali rozprávky, pracovali na interaktívnej tabuli s písmenkami, hádankami, úlohami. Dňa 14. apríla 2016 sme spolu so žiakmi základnej školy navštívili obecnú knižnicu. V príjemnom prostredí nás privítala nás pani knihovníčka. Rozprávala nám o knihách, o knižnici, prečítala zaujímavú rozprávku. Pozorne sme ju počúvali a potom sme jej aj my zarecitovali, zaspievali. Každý z nás si mohol vybrať knihu, poprezerať si ju, no po "prečítaní", "prelistovaní" sme ich vrátili na pôvodné miesto.

       Bolo nám výborne, vládol tam kľud a pokoj.

    Verím, že pre naše deti budú knihy a rozprávky stále obľúbené.

 

Máj

Mama,ty budeš so mnou stále?

       Je tu opäť máj, kedy si pripomíname krásny sviatok „Deň matiek“.

         Mama - prvé slovo, ktoré vyslovia naše pery. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamičku, - milú, starostlivú a láskavú.

       Mamička je vždy len jedna, jedna jediná na celom svete, jedna jediná na celý život. Obetujú nám všetok čas, prežívajú s nami úspechy i sklamania. Patrí im vrúcna vďaka a uznanie.

      Deti materskej školy vyjadrili svoju lásku k mamičkám a babičkám tým, že s veľkou radosťou spoločne nacvičovali program a výsledkom bolo, že dňa 15. mája 2016 to aj predniesli v kultúrnom dome.

       Za svoje výkony boli odmenené veľkým potleskom. Každá mamička dostala na záver milí darček.

 

Jún

      1. jún – je sviatok, na ktorý sa tešia všetky deti a patrí všetkým bez rozdielu.

        Medzinárodný deň detí organizované obcou sa uskutočnil

dňa 28. mája 2016 na športovom ihrisku. Bol krásny, slnečný,

plný prekvapenia, radosti, nadšenia, smiechu, súťaženia a dobrej

nálady.

       Deti za svoje výkony a plnenia športových disciplín boli

odmenené čokoládou od pani starostky a nechýbalo ani malé

občerstvenie – guláš, ktorý pripravili poľovníci, za ktorý im patrí

veľká vďaka.

       Aj deti v našej materskej škole „Deň detí“ prežívali naozaj

super. Už od rána bola určitá nedočkavosť a napätie. Veď nás

čakal neobyčajný deň. Spoločné posedenie, tancovanie, súťaže,

spev, kreslenie sprevádzal ich po celý deň. Deti plné energie

šantili, neúnavne skákali celý deň. Domov odchádzali šťastné

a s milými darčekmi.

 

November

V mesiaci november  Okresný úrad Nové Zámky " Odbor

krízového riadenia " vyhlásil výtvarnú súťaž " Ochranárik

čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany". Do tejto

súťaže sme zapojili aj naše deti z materskej školy, ktoré

vytvorili nádherné dielka s ich predstavou a fantáziou.


No, naše práce sa neumiestnili na popredných miestach,

ale spätná väzba z Okresného úradu bola taká, že práce

detí vystihovali danú tému a boli jedinečné. My učiteľky

sa tešíme, že aj takýmto spôsobom môžeme prezentovať

našu materskú školu a tým pádom aj obec Rúbaň.