Navigácia

Obsah

           Riaditeľstvo materskej školy oznamuje milým rodičom, že zápis detí na školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. a 3. marca 2015, t. j. v pondelok a utorok od 8:00 hod. do 13:00 hod.

          K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

           Každého nového skôlkara srdečne očakávajú pani učiteľky!

 

Činnosť našej škôlky

September 2015

       Materská škola je nezastupiteľná vo vývoji života dieťaťa, preto je veľmi dôležitá aj pre pedagógov adaptácia detí do nového prostredia. Nesmú zabudnúť ani na tie deti, ktoré už navštevovali materskú školu, aby cítili spolupatričnosť skupiny.

         Dňa 2. septembra sme privítali 16 detí. Priali sme im, aby do materskej školy vkročili smelo a s radosťou. Materská škola ich čakala s novými hračkami, láskavé pani učiteľky im pripravili zaujímavé úlohy, učebné pomôcky.

        Celý školský rok, každý mesiac pre nich pripravia veľa zaujímavostí a prekvapenia p. učiteľky – Lea Dikáczová a Bc. Noémi Kovácsová.

 

Október 2015

Už je jeseň, už je tu

     Súčasťou environmentálnej výchovy je aj ochrana životného prostredia, v deťoch prebúdzame úsilie chrániť všetko živé. Hravými činnosťami, milými rozprávkami sme charakterizovali ročné obdobie.

       Na vychádzke sme si všimli zmeny v prírode, čaro jesene a potom tvorivé malé ručičky vytvárali rôzne praktické a umelecké výtvory. Zorganizovali sme aj „výstavu ovocia a zeleniny“, aby sme spolu s rodičmi ukázali deťom úrodu v záhrade. Pozorovali sme, ovoňali a ochutnali. Učili sme sa aj rôzne básničky vyjadrujúce pozitívne citové vzťahy k prírode.

 

November 2015

     Novembrová téma v materskej škole nám umožnila, aby podľa vekových osobitostí sa deti oboznámili s Vesmírom.

      Na vychádzkach sme pozorovali oblohu, rozprávali sme sa

o Slnku i o tom, že keď sa v noci pozrieme na oblohu vidíme tam

trblietavé hviezdičky a aj Mesiac.

     Listovaním detských encyklopédií, rôznymi hrami,pracovnými

listami sme rozširovali poznatky detí o živej a neživej prírode.

 

December 2015

Mikuláš

                Očká detí sa rozžiarili, keď nás v materskej škole

4.decembra 2015 navštívil Mikuláš. Deti sa snažili čo najkrajšie

zaspievať pesničky a zarecitovať básničky. Za ich snahu ich

Mikuláš odmenil balíčkami a peknými hračkami. Rodičia a starí

rodičia všetci prišli podporiť škôlkarov a odmeniť ich za krásne

vystúpenie potleskom.

 

Vianoce

        Rok 2015 sa pomaly blíži ku koncu. Najkrajší sviatok onedlho

zavíta do každej rodiny. Aj u nás v materskej škole zavládla

predvianočná atmosféra. Počúvali sme vianočné koledy a malé

ručičky len tvorili a tvorili. Hotové práce už zdobia našu škôlku a 

nástenku na obecnom úrade. Dňa 13. decembra sme v kultúrnom

dome predniesli náš kultúrny program.

        Vo výnimočnej atmosfére blížiacich sa sviatkov chcem

poďakovať všetkým, ktorí sa starali o hladký priebeh prevádzky

materskej školy. Ďakujem rodičom za ich účasť a pomoc pri

spoločných aktivitách, zamestnancom materskej školy ďakujem

za dobre odvedenú prácu a dobrú starostlivosť o našich

najmenších.

     Nádherné vianočné sviatky, plné radosti, k tomu veľa

spokojnosti, šťastia a zdravia do Nového roku Vám všetkým želá

riaditeľka materskej školy.