Navigácia

Obsah

Obec Rúbaň

!!!! Dôležité informácie ohľadne koronavírusu !!!!

Info - COVID 19

 

 

 

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129-267 m. V západnej časti, na vyšších terasách, je chotár rovinatý, pokrytý piesčitými sprašmi a naviatymi pieskami, vo východnej časti ho tovrí pahorkatina s rozčlenenými plochými chrbtami z treťohorných uloženín. Viac tu

 

Slávnostný príhovor starostky obce z príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine tu

 

           Oznamujeme  turistickej  verejnosti   a   návštevníkom  Rúbane,  že 

k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine sme dali

vyhotoviť   jubilejnú  pečiatku,  ktorou si  môžu  v  pracovnom  čase  OcÚ

pre vlastné potešenie označiť turistické denníky,  záznamníky,  pohľadnice

Rúbane a pod.

         Budú tak mať pamiatku na našu obec a doklad, že a kedy ju navštívili.

 

Jubilejná pečať

 

Pýtajme si slovenské

 

Breath of Europe

 

Breath of Europe SK

Letecký záber obce Rúbaň z roku 2018: https://youtu.be/zlzMmtnW8tk

 

Malý sprievodca odpadov z domácností

***

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu ku stiahnutiu

***

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

***

 

 


 

02.04.2020

Upozornenie na podvodníkov

Na základe oznámenia policajného zboru upozorňujeme našich seniorov, aby nevpúšťali do svojich príbytkov cudzích ľudí pod zámienkou, že im odmerajú teplotu respektíve  nedávali peniaze za účelom nákupu liekov alebo potravín. Nedovoľte, aby podvodníci zneužívali pandémiu vo svoj prospech a okradli vás. Ak potrebujete pomoc, oslovte svojich rodinných príslušníkov, susedov alebo oslovte obecný úrad. V prípade potreby kontaktuje políciu na telefónnom čísle 158 alebo zamestnancov obecného úradu.

Detail

02.04.2020

Zverejnenie návrhu Záverečného účtu Obce Rúbaň za rok 2019

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že dnešným dňom bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovom sídle Obce Rúbaň: www.obecruban.sk ako aj na centrálnej úradnej tabuli návrh Záverečného účtu Obce Rúbaň za rok 2019. Pripomienky je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 18. apríla 2020

Detail

31.03.2020

Súhrn oznamov týkajúcich sa občanov obce - ZMENY III.

Samospráva Obce Rúbaň z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu upozorňuje občanov, že sú povinní si chrániť tvár rúškom. Na verejných priestranstvách a v ďalších priestoroch zabezpečiť dostatočný odstup od iných ľudí aspoň 2 metre. Oznamuje, že uzatvára pre verejnosť kultúrny dom, obecnú knižnicu, detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, futbalový areál a fitnescentrum. Žiada občanov, aby obecný úrad navštevovali len v nutných prípadoch, a to počas úradných hodín v pondelok, stredu a v piatok od 8.00 h do 11.00 h. Záležitosti, ktoré nie sú súrne, odporúča vybaviť telefonicky na t.č.: 035/6426878, 035/6499003 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: podatelna@obecruban.sk., Okresný úrad a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má obmedzené úradné hodiny v stredu od 13.00 h do 16.00 h, v iných pracovných dňoch od 8.00 h do 11.00 h, sociálna poisťovňa podobne, avšak len pre odovzdanie zásielok. Daňový úrad prijíma klientov v klienskej zóne v pondelok a v piatok od 8.00 h do 11.00 h, v stredu od 13.00 h do 16.00 h; podateľňa je otvorená v stredu od 13.00 h do 16.00 h, v iných pracovných dňoch od 8.00 h do 11.00 h. Miestna pošta je otvorená denne od 8:00 h do 10:00 h. Miestna predajňa potravín je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 h do 17.00 h, v sobotu od 6.00 h do 12.00 h. Obmedzený čas nákupu pre seniorov je od 9.00 h do 12.00 h. Predajňa Agromix funguje v obvyklom otváracom čase. Vedúca miestnej predajne žiada kupujúcich, aby si svoje nákupy uskutočnili v čo najkratšom čase, jednorázovo a riadili sa vždy pokynmi predavačiek. Občania, ktorí majú príznaky na koronavírus, sú povinní informovať o tom svojho obvodného lekára. Musia zostať doma v dobrovoľnej karanténe. Nedodržanie povinnej 14-dňovej karantény sa pokutuje do výšky 1659 EUR. Každý, kto má vedomosť o osobe, ktorá sa vrátila zo zahraničia, má povinnosť ohlásiť to. Platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch a v nemocniciach. Prímestská autobusová doprava premáva podľa letného prázdninového režimu. Všetky prijaté opatrenia platia až do odvolania.

Detail

27.03.2020

Ochranné rúško pre seniorov

Samospráva obce oznamuje svojim seniorom, občanom nad 62 rokov, že dnešným dňom im distribuuje ochranné rúško. Ochranné rúško bude zamestnancom obce vložené do poštovej schránky. Ďalej ich žiada a prosí, aby naďalej striktne dodržiavali všetky opatrenia v súvislosti s ochranou zdravia.

Detail

26.03.2020

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Detail

25.03.2020

Súhrn oznamov týkajúcich sa občanov obce - ZMENY II.

Samospráva Obce Rúbaň z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu oznamuje občanom, že sú povinní dňom 25. marec 2020 si chrániť tvár rúškom. Ďalej oznamuje nasledovné informácie: - Obec Rúbaň ruší všetky verejné, športové, kultúrne a spoločenské podujatia, uzatvára pre verejnosť kultúrny dom, obecnú knižnicu, multifunkčné ihrisko, futbalový areál a fitnescentrum až do odvolania. Žiada občanov, aby obecný úrad navštevovali len v nutných prípadoch, a to počas úradných hodín v pondelok, stredu a v piatok od 8.00 h do 11.00 h. Záležitosti, ktoré nie sú súrne, odporúča vybaviť telefonicky na t.č.: 035/6426878, 035/6499003 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: podatelna@obecruban.sk., - obmedzené sú úradné hodiny okresného úradu a sociálnej poisťovne, a to od 8.00 h do 11.00 h, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny funguje v krízovom režime, - miestna pošta je otvorená denne od 8:00 h do 10:00 h, - miestna predajňa potravín je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 h do 17.00 h, v sobotu od 6.00 h do 12.00 h. Čas na nákup majú seniori vymedzený od 9.00 h do 12.00 h. Predajňa Agromix funguje v obvyklom otváracom čase. Vedúca miestnej predajne COOP Jednota touto cestou prosí občanov obce, aby svoje nákupy uskutočnili v čo najkratšom čase a riadili sa vždy pokynmi pracovníčok. Žiada občanov, aby si svoje denné nákupy uskutočňovali naraz a nie na viackrát denne. - občania, ktorí majú príznaky na koronavírus, sú povinní informovať o tom svojho obvodného lekára. Musia zostať doma v dobrovoľnej karanténe. - nedodržanie povinnej 14-dňovej karantény sa pokutuje do výšky 1659 EUR. Každý, kto má vedomosť o osobe, ktorá sa vrátila zo zahraničia, nech to ohlási. - platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch a v nemocniciach, - prímestská autobusová doprava premáva od 25. marca 2020 (streda) do odvolania podľa letného prázdninového režimu. Všetky prijaté opatrenia platia až do odvolania.

Detail

24.03.2020

Zber pneumatík

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že zber pneumatík osobných áut sa uskutoční 26. marca 2020, vo štvrtok od 13:00 hod. do 15:00 hod. vo dvore bývalého klubu dôchodcov. Pneumatiky môžete odovzdať iba bez diskov a bez akéhokoľvek komunálneho odpadu.

Detail