Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 25
posledná

Oznam samosprávy ohľadom športového ihriska

Vážení občania! Napriek upozorneniam pretrváva vandalizmus v našom športovom areáli. Preto bola samospráva nútená uzamknúť jeho bránu. V prípade záujmu o aktivity na ihrisku, je možné na obecnom úrade vyzdvihnúť kľúč, ktorý bude vydaný oproti podpisu dospelej osobe, ktorá prevezme zodpovednosť za dodržiavanie prevádzkového poriadku. celý text

ostatné | 2. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam MUDr. Viktórie Varga

Oznamujeme váženým občanom, že podľa rozhodnutia Nitrianskeho samosprávneho kraja sa všeobecným lekárom v obci Strekov MUDr. Viktória Varga. Ordináciu otvára 1. júla 2020. Ordinovať bude na pôvodnej adrese v Strekove. Tel. kontakt: 0918 425 696, e-mailová adresa: ambulancia.strekov@gmail.com.96
Ordinačné hodiny:

Pondelok, Streda, Štvrtok
07.00 - 15:00 hod.
Utorok
07:00 - 14:00 hod.
Piatok
07:00 - 12:00 hod.
celý text

ostatné | 30. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam MUDr. Vojtekovej

Na základe oznámenia obvodnej lekárky pre deti a dorast MUDr. Vojtekovej oznamujeme, že pani doktorka dňa 25. a 26. júna 2020, t. j. vo štvrtok a v piatok ordinuje len vo Dvoroch nad Žitavou od 7:30 hod. do 13:00 hod. celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie Návrhu VZN

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce www.obecruban.sk a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň číslo 1/2020 o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach. Pripomienky k tomuto návrhu je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 30. júna 2020. celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor: Správce Webu
Čučoriedka

Oznam MaMa Natura, s.r.o.

Čučoriedka lesná je jedna z najzdravších a najchutnejších voľne rastúcich plodín na svete. Čučoriedky boli všeliek našich starých rodičov, nazývaným aj čiernym zlatom. Teraz si čučoriedky môžete objednať a nechať doviesť aj Vy. Objednávajte na stránke www.cucoriedky.eu. Spoločnosť MaMa Natura ako jediná na Slovensku zabezpečuje dovoz do 24h od zberu v hore v chladiarenskom aute až k Vám. Garantujú spokojnosť. Nič neplatíte vopred a v prípade nespokojnosti si nemusíte tovar prevziať. Volajte 0910 997 887 alebo zadajte nezáväzný dopyt na www.cucoriedky.eu. Kontakty sú vyvesené aj na úradnej tabuli obce. Obyvatelia našej obce si môžu uplatniť až 15% zľavu, ktorú je potrebné spomenúť pri objednávke. celý text

ostatné | 5. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam lekárne v Strekove

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 3. júna 2020, v stredu zatvorená. celý text

ostatné | 2. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Úradné hodiny obecného úradu

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje cteným občanom, že obecný úrad od 1. júna 2020 funguje v obvyklom režime.
Úradné hodiny sú v pondelok a v stredu od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 15.00 h a v piatok od 8.00 h do 12.00 h. celý text

ostatné | 1. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej knižnice

Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že knižnica bude 28. mája 2020, vo štvrtok zatvorená. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude dňa 28. a 29. mája 2020, vo štvrtok a v piatok zatvorená. celý text

ostatné | 27. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam lekárne v Strekove

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 22. mája 2020, v piatok zatvorená. celý text

ostatné | 21. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácii Nové Zámky

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Nové Zámky prosí občanov obce Rúbaň o trpezlivosť a akceptovanie potreby plašenia kormoránov  petardami, ktoré bude realizované od mája do júla 2020 v denných hodinách aj cez víkendové dni, nakoľko nálety týchto vtákov spôsobujú rybárskemu zväzu veľké škody na rybích násadách na chovnom revíry VN Rúbaň č. 1. celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam stavebného úradu

Vedúca Spoločného stavebného úradu so sídlom v Strekove oznamuje občanom, že stavebný úrad bude dňa 20. mája 2020, t. j. v stredu kvôli dovolenke zatvorený. celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správce Webu
#

Výtvarná súťaž


ostatné | 7. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber papiera

Samospráva obce Rúbaň oznamuje občanom, že v rámci zberu triedeného odpadu sa zber papiera uskutoční dňa 5. mája 2020, v utorok.
Prosíme občanov, aby pozbieraný papier vyložili na ulicu! celý text

ostatné | 3. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že od 24. apríla 2020 až do odvolania môžu osoby staršie ako 65 rokov využívať služby pošty od pondelka do piatka od 9:00 h do 11.00 h. celý text

ostatné | 29. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam lekárne v Strekove

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 29. apríla 2020, v stredu zatvorená. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zápis do MŠ


ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Doručovanie rozhodnutí o DzN a TKO

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že dňom 21. apríla 2020 začne doručovať rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti a poplatku za odvoz TKO.
Upozorňujeme občanov, aby pri prevzatí používali ochranné rúško a rukavice.
Prosíme občanov, aby doručenku podpísali vlastným perom! celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Používanie ochranného rúška - výnimky

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenie:
Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest ako je napríklad rúško, šál, šatka, alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek a to s výnimkou:
- detí do 2 rokov veku,
- osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
- osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
- vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
- osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,
- osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzájomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Nové Zámky od 20. apríla 2020 do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti na základe ktorých je zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch. celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie Oznámenia o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny

Obec Rúbaň týmto oznamuje váženým občanom, že dňa 15.4.2020 zverejnil Oznámenie Okresného úradu Nové Zámky o zámere schváliť dokumentáciu ochrany prírody a krajiny "Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nové Zámky" na svojej úradnej tabuli na dobu 30 dní. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Súhrn oznamov týkajúcich sa občanov obce - ZMENY IV.

Obecný úrad v Rúbani oznamuje, že z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID-19 pracuje od 16. 03. 2020 do odvolania v obmedzenom režime.
Úradné hodiny Obecného úradu v Rúbani sú v pondelok, stredu a v piatok od 8.00 h do 11.00 h. Obyvateľom odporúčame s úradom komunikovať telefonicky, prostredníctvom e-mailu alebo elektronických služieb.
Občania, ktorí si zo zdravotných dôvodov nemôžu sami zabezpečiť potraviny a lieky, nech kontaktujú obecný úrad na čísle  035/6499003.
Ďalej oznamuje, že je zatvorená materská škola, kultúrny dom, obecná knižnica, detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, športové futbalové ihrisko a fitnescentrum.
Pošta pracuje v obmedzenom režime, a to denne od 8.00 h do 10.00 h.
Predajňa Jednoty je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 h do 17.00 h, v sobotu od 6.00 h do 12.00 h. Pre seniorov je vymedzený čas pre nákupy v dobe od 9.00 h do 12.00 h.
Predajňa Agromix je otvorená v obvyklom otváracom čase.
Okresný úrad, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa a daňový úrad poskytujú svoje služby v obmedzenom režime.
Prímestské autobusové spoje premávajú podľa letného prázdninového režimu až do odvolania.
Žiadame občanov, aby striktne používali ochranné pomôcky tváre (rúško, šál, šatka...). celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatrenia Vlády SR - veľkonočné sviatky

Samospráva obce Rúbaň upozorňuje a žiada všetkých občanov o striktné dodržanie opatrení prijatých Vládou SR v súvislosti s veľkonočnými sviatkami, a to:
obmedzenie voľného pohybu na obdobie od stredy 8. apríla od 00.00 h až do pondelka 13. apríla do 23.59 h. Výnimkou sú: cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností, nákupy, návšteva lekára, pobyt v prírode v rámci toho istého okresu, pohreb príbuzného, starostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc.
zákaz počas týchto dní uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.
Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zber bioodpadu

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že najbližší zber bioodpadu bude 23. apríla 2020. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Dodávka vody na novom cintoríne

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že dňom 7. apríla 2020 sa začína dodávka vody zo studne na novom cintoríne. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie na podvodníkov

Na základe oznámenia policajného zboru upozorňujeme našich seniorov, aby nevpúšťali do svojich príbytkov cudzích ľudí pod zámienkou, že im odmerajú teplotu respektíve  nedávali peniaze za účelom nákupu liekov alebo potravín.
Nedovoľte, aby podvodníci zneužívali pandémiu vo svoj prospech a okradli vás.
Ak potrebujete pomoc, oslovte svojich rodinných príslušníkov, susedov alebo oslovte obecný úrad.
V prípade potreby kontaktuje políciu na telefónnom čísle 158 alebo zamestnancov obecného úradu. celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie návrhu Záverečného účtu Obce Rúbaň za rok 2019

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že dnešným dňom bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovom sídle Obce Rúbaň: www.obecruban.sk ako aj na centrálnej úradnej tabuli návrh Záverečného účtu Obce Rúbaň za rok 2019. Pripomienky je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 18. apríla 2020 celý text

ostatné | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Súhrn oznamov týkajúcich sa občanov obce - ZMENY III.

Samospráva Obce Rúbaň z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu upozorňuje občanov, že sú povinní si chrániť tvár rúškom. Na verejných priestranstvách a v ďalších priestoroch zabezpečiť dostatočný odstup od iných ľudí aspoň 2 metre.
Oznamuje, že uzatvára pre verejnosť kultúrny dom, obecnú knižnicu, detské ihrisko, multifunkčné ihrisko, futbalový areál a fitnescentrum.
Žiada občanov, aby obecný úrad navštevovali len v nutných prípadoch, a to počas úradných hodín v pondelok, stredu a v piatok od 8.00 h do 11.00 h. Záležitosti, ktoré nie sú súrne, odporúča vybaviť telefonicky na t.č.: 035/6426878, 035/6499003 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: podatelna@obecruban.sk.,
Okresný úrad a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má obmedzené úradné hodiny v stredu od 13.00 h do 16.00 h, v iných pracovných dňoch od 8.00 h do 11.00 h, sociálna poisťovňa podobne, avšak len pre odovzdanie zásielok.
Daňový úrad prijíma klientov v klienskej zóne v pondelok a v piatok od 8.00 h do 11.00 h, v stredu od 13.00 h do 16.00 h; podateľňa je otvorená v stredu od 13.00 h do 16.00 h, v iných pracovných dňoch od 8.00 h do 11.00 h.
Miestna pošta je otvorená denne od 8:00 h do 10:00 h.
Miestna predajňa potravín je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 h do 17.00 h, v sobotu od 6.00 h do 12.00 h. Obmedzený čas nákupu pre seniorov je od 9.00 h do 12.00 h. Predajňa Agromix funguje v obvyklom otváracom čase. Vedúca miestnej predajne žiada kupujúcich, aby si svoje nákupy uskutočnili v čo najkratšom čase, jednorázovo a riadili sa vždy pokynmi predavačiek.
Občania, ktorí majú príznaky na koronavírus, sú povinní informovať o tom svojho obvodného lekára. Musia zostať doma v dobrovoľnej karanténe.
Nedodržanie povinnej 14-dňovej karantény sa pokutuje do výšky 1659 EUR. Každý, kto má vedomosť o osobe, ktorá sa vrátila zo zahraničia, má povinnosť ohlásiť to.
Platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch a v nemocniciach.
Prímestská autobusová doprava premáva podľa letného prázdninového režimu.
Všetky prijaté opatrenia platia až do odvolania. celý text

ostatné | 31. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Ochranné rúško pre seniorov

Samospráva obce oznamuje svojim seniorom, občanom nad 62 rokov, že dnešným dňom im distribuuje ochranné rúško. Ochranné rúško bude zamestnancom obce vložené do poštovej schránky. Ďalej ich žiada a prosí, aby naďalej striktne dodržiavali všetky opatrenia v súvislosti s ochranou zdravia. celý text

ostatné | 27. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Súhrn oznamov týkajúcich sa občanov obce - ZMENY II.

Samospráva Obce Rúbaň z dôvodu predchádzania šírenia koronavírusu oznamuje občanom, že sú povinní dňom 25. marec 2020 si chrániť tvár rúškom.
Ďalej oznamuje nasledovné informácie:
- Obec Rúbaň ruší všetky verejné, športové, kultúrne a spoločenské podujatia, uzatvára pre verejnosť kultúrny dom, obecnú knižnicu, multifunkčné ihrisko, futbalový areál a fitnescentrum až do odvolania. Žiada občanov, aby obecný úrad navštevovali len v nutných prípadoch, a to počas úradných hodín v pondelok, stredu a v piatok od 8.00 h do 11.00 h. Záležitosti, ktoré nie sú súrne, odporúča vybaviť telefonicky na t.č.: 035/6426878, 035/6499003 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: podatelna@obecruban.sk.,
- obmedzené sú úradné hodiny okresného úradu a sociálnej poisťovne, a to od 8.00 h do 11.00 h, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny funguje v krízovom režime,
- miestna pošta je otvorená denne od 8:00 h do 10:00 h,
- miestna predajňa potravín je otvorená v pracovných dňoch od 6.00 h do 17.00 h, v sobotu od 6.00 h do 12.00 h. Čas na nákup majú seniori vymedzený od 9.00 h do 12.00 h. Predajňa Agromix funguje v obvyklom otváracom čase.
Vedúca miestnej predajne COOP Jednota touto cestou prosí občanov obce, aby svoje nákupy uskutočnili v čo najkratšom čase a riadili sa vždy pokynmi pracovníčok. Žiada občanov, aby si svoje denné nákupy uskutočňovali naraz a nie na viackrát denne.
- občania, ktorí majú príznaky na koronavírus, sú povinní informovať o tom svojho obvodného lekára. Musia zostať doma v dobrovoľnej karanténe.
- nedodržanie povinnej 14-dňovej karantény sa pokutuje do výšky 1659 EUR. Každý, kto má vedomosť o osobe, ktorá sa vrátila zo zahraničia, nech to ohlási.
- platí zákaz návštev v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, detských domovoch a v nemocniciach,
- prímestská autobusová doprava premáva od 25. marca 2020 (streda) do odvolania podľa letného prázdninového režimu.
Všetky prijaté opatrenia platia až do odvolania.
celý text

ostatné | 25. 3. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 25
posledná