Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 23
posledná

Oznam MŠsVJM v Rúbani

Riaditeľstvo Materskej školy s VJM v Rúbani oznamuje občanom, že dňa 10. decembra 2019, v utorok od 10:00 hod. sa uskutoční vianočné fotenie detí.
Možnosť fotenia ponúkajú aj tým deťom, ktoré nenavštevujú materskú školu. Cena 6 kusov fotografií je 12,- EUR. Ďalšie informácie dostanete v materskej škôlke. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude dňa 3. decembra 2019, t.j. v utorok otvorená do 17:00 hodiny. Zároveň oznamuje, že 4. decembra 2019, v stredu bude pošta v prevádzke do 12:00 hod. celý text

ostatné | 3. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

OZNAM

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli obce, na oficiálnom webovom sídle obce a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli www.slovensko.sk NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia obce Rúbaň číslo 6/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenia obce Rúbaň číslo 5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pripomienky k tomuto návrhu je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 12. decembra 2019 celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Viacročný rozpočet obce Rúbaň na roky 2020-2022

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že dnešným dňom bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovom sídle obce Rúbaň: www.obecruban.sk a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli schválený viacročný rozpočet obce Rúbaň na roky 2020-2022 celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Vianočná tvorivá dielňa

Obec Rúbaň a Základná organizácia Csemadoku v Rúbani dňa 30. novembra 2019, t. j. v sobotu od 13:00 hod. do 17:00 hod. tradične otvára brány Vianočnej dielne v budove základnej školy. Vo sviatočnej nálade pri šálke čaju môžete pripraviť vianočné ozdoby do vášho príbytku. Materiály, staré vence k príprave jednotlivých ozdôb si každý môže doniesť so sebou, prípadne ich vie zakúpiť aj na mieste. Usporiadatelia každého srdečne očakávajú! celý text

ostatné | 22. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Posledný zber bioodpadu

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že bioodpad je možné vyložiť na ulicu len do 21. novembra 2019. Po zbere tohto odpadu sa zber bioodpadu na tento rok skončí. celý text

ostatné | 20. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Ples hasičov

Predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Rúbani srdečne pozýva občanov obce, ich rodiny, priateľov a známych na Hasičský ples, ktorý sa uskutoční 30. novembra 2019 so začiatkom o 19:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Vstupenky si môžete zakúpiť u Zoltána Ešeka, v miestnej predajni COOP Jednota a na obecnom úrade za 12,- EUR. Bufet bude zabezpečený! Každého srdečne očakávajú! celý text

ostatné | 15. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti


ostatné | 14. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Okliesnenie stromov a iných porastov


ostatné | 12. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie Návrhu rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2020 a Návrhu viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2020-2022

Obec Rúbaň oznamuje občanom, že dnešným dňom bol zverejnený na úradnej tabuli, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli a webovom sídle Obce Rúbaň: www.obecruban.sk Návrh rozpočtu Obce Rúbaň na rok 2020 a Návrh viacročného rozpočtu Obce Rúbaň na roky 2020-2022. Pripomienky k návrhom je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 25. novembra. 2019 celý text

ostatné | 11. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam vodárenskej spoločnosti

Na základe oznámenia vodárenskej spoločnosti oznamujeme občanom, že 7. novembra 2019, t. j. vo štvrtok začínajúc od 4:00 hodiny bude 24-hodinová odstávka dodávky vody z verejného vodovodu v našej obci až do odstránenia poruchy na vodovode. celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam vodárenskej spoločnosti

Na základe oznámenia vodárenskej spoločnosti oznamujeme občanom, že 5. novembra 2019, t. j. v utorok začínajúc od 2:00 hodiny bude 24-hodinová odstávka dodávky vody z verejného vodovodu v našej obci až do odstránenia poruchy na vodovode. celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Odčítanie elektromerov

Touto cestou oznamujeme občanom, že od 5. do 8. novembra 2019, budú odčítavať stavy elektromerov pre všetkých dodávateľov elektrickej energie. Prosia občanov, aby elektromery sprístupnili alebo umiestnili odčítaný stav elektromera na viditeľné miesto. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam knižnice

Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že knižnica bude 31. októbra 2019, vo štvrtok zatvorená. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude dňa 24. októbra 2019, vo štvrtok z technických príčin otvorená od 8:00 hod. do 13:00 hod. Zároveň oznamuje, že dňa 25. októbra 2019, v piatok bude pošta zatvorená. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam MUDr. Vojtekovej

Na základe oznámenia obvodnej lekárky pre deti a dorast MUDr. Vojtekovej oznamujeme, že pani doktorka dňa 25. októbra 2019, v piatok ordinuje len vo Dvoroch nad Žitavou. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Odstávka dodávky vody - zrušený termín!

Na základe oznámenia vodárenskej spoločnosti oznamujeme občanom, že odstávka dodávky vody z verejného vodovodu sa neuskutoční. celý text

ostatné | 21. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Odstávka dodávky vody z verejného vodovodu

Na základe oznámenia vodárenskej spoločnosti oznamujeme občanom, že 22. októbra 2019, t. j. v utorok bude odstávka dodávky vody z verejného vodovodu až do odstránenia poruchy na vodovode. celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam vodárenskej spoločnosti

Západoslovenská vodárenská spoločnosť v Nových Zámkoch oznamuje občanom, že od 21. do 25. októbra 2019 odčítajú stav vodomerov. Prosíme občanov, aby vodomery sprístupnili alebo umiestnili odčítaný stav vodomera na viditeľné miesto! celý text

ostatné | 18. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam knižnice

Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že knižnica bude 17. októbra 2019, vo štvrtok zatvorená. celý text

ostatné | 16. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude dňa 15. októbra 2019, t.j. v utorok zatvorená. Zároveň oznamuje, že 17. októbra 2019, vo štvrtok bude pošta otvorená od 8:00 hod. do 12:00 hod. celý text

ostatné | 14. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber elektroodpadu

Obec Rúbaň oznamuje tým občanom, ktorí nahlásili elektroodpad do zberu, že obec uskutoční zber dňa 15. októbra 2019, v utorok. Prosíme občanov, aby elektroodpad vyložili na ulicu len ráno v deň zberu! celý text

ostatné | 11. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Posedenie dôchodcov

Samospráva Obce Rúbaň srdečne pozýva občanov na kultúrny program v rámci Posedenia dôchodcov, ktorý sa uskutoční dňa 13. októbra 2019, t. j. v nedeľu so začiatkom o 15:00 hodine vo veľkej sále kultúrneho domu. V programe vystúpi všeobecne známy manželský pár Szolnoki Tibor a Zsadon Andrea z Budapešti, ktorí spestria popoludnie obľúbenými populárnymi šlágrami. Dôchodcov por programe pozývame na malé občerstvenie. celý text

ostatné | 7. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Pripomienky k návrhu VZN č. 5/2019

Obec Rúbaň oznamuje svojím cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli, na oficiálnom webovom sídle obce a na centrálnej elektronickej úradnej tabuli dňa 4.10.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň č. 5/2019 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň č. 8/2003 účinného odo dňa 1. januára 2004. Pripomienky k tomuto návrhu je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 21. októbra 2019 celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Pripomienky k autobusovým spojom

Samospráva Obce Rúbaň žiada občanov o predloženie návrhov a požiadaviek na zmenu cestovných poriadkov autobusových spojov do 5. októbra 2019. celý text

ostatné | 1. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam samosprávy

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že dňa 30. septembra 2019, v pondelok nebudú úradné hodiny, budova obecného úradu bude zatvorená. celý text

ostatné | 27. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Zber pneumatík

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že pozbiera použité pneumatiky osobných áut. Každý záujemca môže odovzdať pneumatiky dňa 26. septembra 2019, vo štvrtok od 13:00 hod. do 15:00 hod. vo dvore starej škôlky! celý text

ostatné | 25. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Koncert v Chateau Rúbaň

Srdečne pozývame občanov obce a každého záujemcu na koncert festivalu Pro musica nostra Nitriensi, ktorý sa uskutoční 5. októbra 2019, v sobotu o 18.00 h. v Château Rúbaň. Kúzlu strhujúceho spojenia harfy a flauty návštevníci koncertu zaručene neodolajú. Krásu francúzskych a anglických melódií bude môcť publikum objavovať prostredníctvom umeleckého výkonu poprednej českej harfistky Jany Bouškovej a flautistu orchestra Slovenskej filharmónie Tomáša Jánošíka. Vstupenky si môžete zakúpiť v Chateau Rúbaň alebo v sieti Ticketportal za 4,- a 6,- EUR.
Záujemcov srdečne očakávajú! celý text

ostatné | 20. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznam COOP Jednota, predajňa Rúbaň

Vedúca miestnej predajne COOP Jednota oznamuje občanom, že predajňa bude 10. septembra 2019, v utorok od 15:45 hod do 16:45 hod. zatvorená. celý text

ostatné | 9. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Dobrovoľný dar krvi

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Rúbani oznamuje dobrovoľným darcom krvi a každému občanovi, že dňa 18. septembra 2019, v utorok od 8:00 hod. do 10:00 hod. sa uskutoční dar krvi v Obecnom dome v Strekove. Odchod z Rúbane bude o 8:45 hod. spred budovy obecného úradu. Doprava tam aj späť je zabezpečená. Touto cestou prosíme darcov krvi a každého občana, aby podľa svojich možností sa zúčastnili daru krvi pomáhajúc tak odkázaným na takúto pomoc! celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 23
posledná