Navigácia

Obsah

OZNÁMENE o začatí konania a zmene stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 12x | 13.07.2021

OZNÁMENE o začatí konania a zmene stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 11x | 19.07.2021

OZNÁMENIE Stiahnuté: 35x | 18.03.2021

OZNÁMENIE Stiahnuté: 9x | 10.08.2021

OZNÁMENIE Stiahnuté: 7x | 13.08.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 24x | 09.04.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 42x | 09.04.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 6x | 13.08.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 5x | 13.08.2021

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia na odstránenie stavby Stiahnuté: 8x | 17.08.2021

Prestavba poľnohospodárskych budov na výrobňu pesticídov a hnojív - projekt, Informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie Stiahnuté: 40x | 16.02.2021

Prestavba poľnohospodárskych budov na výrobňu pesticídov a hnojív - projekt, Informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie - doplnenie Stiahnuté: 33x | 18.02.2021

Rozhodnutie - stavebné povolenie "Novostavba rodinného domu" Stiahnuté: 38x | 22.04.2021

Rozhodnutie - stavebné povolenie "Prestavba poľnohospodárskych budov na výrobňu biopesticídov a hnojív" Stiahnuté: 23x | 30.04.2021

UPOVEDOMENIE o oprave chyby v písaní Oznámenia o začatí zlúčeného územného a stavebného konania stavby pod názvom: "Novostavba rodinného domu" Stiahnuté: 38x | 18.03.2021

UPOVEDOMENIE o oprave chyby v písaní rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby a povolení na užívanie stavby pod názvom: "Skladové a kancelárske priestory firmy bioTomal" Stiahnuté: 24x | 11.03.2021

Stránka

  • 1