Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.09.2021

Zmluva o pôžičke

S2021/00622-001

3 000,00 EUR

Občianske združenie FYRMONIA Polgári Társulás

Obec Rúbaň

09.09.2021

Zmluva o dielo č. 12/2021 na zhotovenie diela - stavby

S2021/00589-001

16 340,52 EUR

Špeciálne cestné práce KOREKT spol. s r.o.

Obec Rúbaň

08.09.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

2021/00045-030

10,00 EUR

Kováč Roman

Obec Rúbaň

08.09.2021

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

2021/00019-010

20,00 EUR

Katarína Kozicsová Pohrebné služby

Obec Rúbaň

30.08.2021

DODATOK č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1894/2014

S2021/00569-002

200,00 EUR

MADE spol. s r.o.

Obec Rúbaň

23.07.2021

Kúpna zmluva

S2021/00408-002

72,60 EUR

Anton Rónai

Obec Rúbaň

22.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

S2021/00337-005

500,00 EUR

Obec Rúbaň

Nitriansky samospravny kraj

16.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

S2021/00278-003

600,00 EUR

Obec Rúbaň

Nitrinasky samosprávny kraj

09.07.2021

Zmluva o dielo

S2021/00471-001

2 200,00 EUR

Szilágyi Tibor

Obec Rúbaň

24.06.2021

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o nájme bytu

1

161,87 EUR

Szlávik Július

Obec Rúbaň

18.05.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 113/004/21

S2021/00372-001

45 000,00 EUR

Obec Rúbaň

Prima banka Slovensko, a.s.

17.05.2021

Nájomná zmluva

S2021/00308-003

161,87 EUR

Zubnár Dezider a Zubnárová Marta

Obec Rúbaň

12.05.2021

Zmluva č. 1421 067 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

S2021/00361-001

1 400,00 EUR

Obec Rúbaň

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

07.05.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

R2021/2057

20,00 EUR

Herdová Mária

Obec Rúbaň

29.04.2021

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

S2021/00284-010

0,00 EUR

Obec Rúbaň

Západoslovenská distribučná, a.s.

26.04.2021

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

2021/00019-007

15,00 EUR

ALFA+OMEGA - Alexander Húška

Obec Rúbaň

26.04.2021

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

2021/00019-006

20,00 EUR

ALFA+OMEGA - Alexander Húška

Obec Rúbaň

26.04.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

2021/00045-028

10,00 EUR

Mgr. Baloghová Viktória

Obec Rúbaň

23.04.2021

Nájomná zmluva o nájme domu smútku

2021/00019-005

20,00 EUR

ALFA+OMEGA - Alexander Húška

Obec Rúbaň

19.04.2021

Príkazná zmluva č. 28./2020/POI uzatvorená podľa ustanovenia § 724 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl

S2021/00317

20,00 EUR Dvadsať

Združenie obcí - JUŽNÝ REGIÓN

Obec Rúbaň

06.04.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

2021/00045-027

20,00 EUR

Csereová Gizela

Obec Rúbaň

30.03.2021

Nájomná zmluva o práve užívať hrobové miesto

2021/00045-026

20,00 EUR

Horváth Ľudovít

Obec Rúbaň

30.03.2021

PROTOKOL č. 186/3310/2021 o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku - pozemkov pod miestnymi komunikáciami v Obci Rúbaň

186/3310/2021

9 252,84 EUR

Obec Rúbaň

SR - Slovenská správa ciest

24.03.2021

Mandátna zmluva č. 21002 na zastupovanie obstarávateľa Zmien a doplnkov č. 1/2020

S2021/00281-002

1 600,00 EUR

Office 21, s.r.o.

Obec Rúbaň

18.03.2021

Zmluva v oblasti obstarania Zmien a doplnkov č. 1/2020 Územného plánu obce Rúbaň

S2021/00277-001

1 733,33 EUR

Rúbanka, s.r.o., 470, 94136 Rúbaň

Obec Rúbaň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: