Navigácia

Obsah

Zápisnica z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 10. decembra 2018 Stiahnuté: 82x | 05.12.2019

Zápisnica z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 13. decembra 2019 Stiahnuté: 77x | 25.02.2020

Zápisnica z devätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 11. decembra 2020 Stiahnuté: 39x | 22.12.2020

Zápisnica z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 27. novembra 2019 Stiahnuté: 75x | 16.12.2019

Zápisnica z druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 28.januára 2019 Stiahnuté: 68x | 09.08.2021

Zápisnica z dvadsiateho druhého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 18. júna 2021 Stiahnuté: 23x | 09.08.2021

Zápisnica z dvadsiateho prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 14. mája 2021 Stiahnuté: 15x | 22.06.2021

Zápisnica z dvadsiateho tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 16. júla 2021 Stiahnuté: 13x | 07.09.2021

Zápisnica z dvadsiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 19. februára 2021 Stiahnuté: 32x | 16.03.2021

Zápisnica z dvanásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 28.februára 2020 Stiahnuté: 86x | 17.04.2020

Zápisnica z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 30. januára 2020 Stiahnuté: 68x | 02.03.2020

Zápisnica z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 11. novembra 2020 Stiahnuté: 42x | 26.11.2020

Zápisnica z ôsmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 25. októbra 2019 Stiahnuté: 85x | 05.12.2019

Zápisnica z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 29. júna 2020 Stiahnuté: 66x | 31.07.2020

Zápisnica z piateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 3. mája 2019 Stiahnuté: 71x | 05.12.2019

Zápisnica z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 1. marca 2019 Stiahnuté: 90x | 05.12.2019

Zápisnica z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 29.apríla 2020 Stiahnuté: 65x | 04.06.2020

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 3. decembra 2018 Stiahnuté: 95x | 05.12.2019

Zápisnica zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 25. septembra 2020 Stiahnuté: 54x | 06.11.2020

Zápisnica zo siedmeho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rúbani zo dňa 20.septembra 2019 Stiahnuté: 86x | 05.12.2019

Stránka