Navigácia

Obsah

Stavebné dokumenty

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 326x | 28.08.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodenutia Stiahnuté: 270x | 28.08.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia Stiahnuté: 282x | 28.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav Stiahnuté: 302x | 28.08.2017

Ohlásenie reklamnej stavby SÚ Stiahnuté: 258x | 28.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby Stiahnuté: 283x | 28.08.2017

Žiadosť o stavebné povolenie bez územného rozhodnutia Stiahnuté: 255x | 28.08.2017

Žiadosť o územené rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní Stiahnuté: 295x | 28.08.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 1196x | 18.04.2017

Matričné dokumenty

Poučenie pre snúbencov Stiahnuté: 48x | 08.08.2019

Správne poplatky za sobáš Stiahnuté: 49x | 08.08.2019

Žiadosť o vydanie sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania - § 19 Stiahnuté: 46x | 08.08.2019

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - § 16 Stiahnuté: 48x | 08.08.2019

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 49x | 08.08.2019

Miestne trhovisko

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu Stiahnuté: 780x | 08.08.2019

Kultúrne podujatie

Oznámenie zámeru usporiadania verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 44x | 08.08.2019

Overovanie

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 50x | 08.08.2019

Splnomocnenie Stiahnuté: 42x | 08.08.2019

Splnomocnenie - Dopravný inšpektorát Stiahnuté: 229x | 08.08.2019

Tlačivá oznámení verejných funkcionárov

Tlačivo A,B "Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov" v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskoršíc Stiahnuté: 8x | 26.03.2020

Stránka