Navigácia

Obsah

Stavebné dokumenty

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 304x | 28.08.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodenutia Stiahnuté: 252x | 28.08.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia Stiahnuté: 259x | 28.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav Stiahnuté: 277x | 28.08.2017

Ohlásenie reklamnej stavby SÚ Stiahnuté: 240x | 28.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby Stiahnuté: 253x | 28.08.2017

Žiadosť o stavebné povolenie bez územného rozhodnutia Stiahnuté: 236x | 28.08.2017

Žiadosť o územené rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní Stiahnuté: 251x | 28.08.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 1110x | 18.04.2017

Matričné dokumenty

Poučenie pre snúbencov Stiahnuté: 31x | 08.08.2019

Správne poplatky za sobáš Stiahnuté: 32x | 08.08.2019

Žiadosť o vydanie sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania - § 19 Stiahnuté: 28x | 08.08.2019

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - § 16 Stiahnuté: 29x | 08.08.2019

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 33x | 08.08.2019

Miestne trhovisko

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu Stiahnuté: 761x | 08.08.2019

Kultúrne podujatie

Oznámenie zámeru usporiadania verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 27x | 08.08.2019

Overovanie

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 33x | 08.08.2019

Splnomocnenie Stiahnuté: 29x | 08.08.2019

Splnomocnenie - Dopravný inšpektorát Stiahnuté: 195x | 08.08.2019

Stránka

  • 1