Navigácia

Obsah

Stavebné dokumenty

Malý zdroj znečistenia ovzdušia - žiadosť o vydanie súhlasu Stiahnuté: 309x | 28.08.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodenutia Stiahnuté: 259x | 28.08.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia Stiahnuté: 268x | 28.08.2017

Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav Stiahnuté: 282x | 28.08.2017

Ohlásenie reklamnej stavby SÚ Stiahnuté: 247x | 28.08.2017

Žiadosť o predĺženie lehoty na ukončenie výstavby Stiahnuté: 258x | 28.08.2017

Žiadosť o stavebné povolenie bez územného rozhodnutia Stiahnuté: 241x | 28.08.2017

Žiadosť o územené rozhodnutie a stavebné povolenie v spojenom konaní Stiahnuté: 262x | 28.08.2017

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa § 88 zákona č. 50/1976 Zb. /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov Stiahnuté: 1130x | 18.04.2017

Matričné dokumenty

Poučenie pre snúbencov Stiahnuté: 36x | 08.08.2019

Správne poplatky za sobáš Stiahnuté: 38x | 08.08.2019

Žiadosť o vydanie sobášneho listu bez koncovky slovenského prechyľovania - § 19 Stiahnuté: 34x | 08.08.2019

Žiadosť o zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania - § 16 Stiahnuté: 34x | 08.08.2019

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 39x | 08.08.2019

Miestne trhovisko

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj na príležitostnom trhu Stiahnuté: 768x | 08.08.2019

Kultúrne podujatie

Oznámenie zámeru usporiadania verejného kultúrneho podujatia Stiahnuté: 33x | 08.08.2019

Overovanie

Čestné vyhlásenie Stiahnuté: 39x | 08.08.2019

Splnomocnenie Stiahnuté: 34x | 08.08.2019

Splnomocnenie - Dopravný inšpektorát Stiahnuté: 218x | 08.08.2019

Stránka

  • 1