Navigácia

Obsah

Obec Rúbaň

 

Štrajková pohotovosť

 

 

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129-267 m. V západnej časti, na vyšších terasách, je chotár rovinatý, pokrytý piesčitými sprašmi a naviatymi pieskami, vo východnej časti ho tovrí pahorkatina s rozčlenenými plochými chrbtami z treťohorných uloženín. Viac tu

 

*************************************************************************************************************************************

 

 

           Oznamujeme  turistickej  verejnosti   a   návštevníkom  Rúbane,  že 

k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine sme dali

vyhotoviť   jubilejnú  pečiatku,  ktorou si  môžu  v  pracovnom  čase  OcÚ

pre vlastné potešenie označiť turistické denníky,  záznamníky,  pohľadnice

Rúbane a pod.

         Budú tak mať pamiatku na našu obec a doklad, že a kedy ju navštívili.

 

Jubilejná pečať

 

Letecký záber obce Rúbaň z roku 2018: https://youtu.be/zlzMmtnW8tk

 

Malý sprievodca odpadov z domácností

***

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu ku stiahnutiu

***

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

***

 

 


 

29.06.2022

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Na základe oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky oznamujeme občanom, že v priebehu roka 2022 realizuje Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu...

Detail

29.06.2022

Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Na základe oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky oznamujeme občanom, že od 1. júla 2022 do 30. novembra 2022 realizuje Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach...

Detail

29.06.2022

Oznam ZŠsVJM v Strekove

Riaditeľstvo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove oznamuje občanom, že 30. júna 2022, vo štvrtok o 8:00 hod. sa uskutoční slávnostné ukončenie školského roka a od 9:30 hod. rozlúčková slávnosť deviatakov. Každého rodiča, žiaka a priateľa školy srdečne očakávajú!

Detail

23.06.2022

Oznam vedúcej miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude 28. júna 2022, v utorok otvorená len do 9.00 h.

Detail

22.06.2022

Zber pneumatík

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že zber pneumatík osobných áut sa uskutoční 23. júna 2022, vo štvrtok od 13:00 hod. do 15:00 hod. vo dvore bývalého klubu dôchodcov. Pneumatiky môžete odovzdať iba bez diskov a bez akéhokoľvek komunálneho odpadu.

Detail

09.06.2022

Oznam vedúcej lekární v Strekove a v Dubníku

Vedúca lekární v Strekove a v Dubníku oznamuje občanom, že lekárne budú od 13. júna do 17. júna 2022 zatvorené.

Detail

01.06.2022

Oznam lekárne v Strekove

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 2. júna 2022, vo štvrtok zatvorená.

Detail