Navigácia

Obsah

Obec Rúbaň

 

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129-267 m. V západnej časti, na vyšších terasách, je chotár rovinatý, pokrytý piesčitými sprašmi a naviatymi pieskami, vo východnej časti ho tovrí pahorkatina s rozčlenenými plochými chrbtami z treťohorných uloženín. Viac tu

 

 

 

Slávnostný príhovor starostky obce z príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine tu

 

           Oznamujeme  turistickej  verejnosti   a   návštevníkom  Rúbane,  že 

k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine sme dali

vyhotoviť   jubilejnú  pečiatku,  ktorou si  môžu  v  pracovnom  čase  OcÚ

pre vlastné potešenie označiť turistické denníky,  záznamníky,  pohľadnice

Rúbane a pod.

         Budú tak mať pamiatku na našu obec a doklad, že a kedy ju navštívili.

 

Jubilejná pečať

Breath of Europe

 

Breath of Europe SK

Letecký záber obce Rúbaň z roku 2018: https://youtu.be/zlzMmtnW8tk

 

Malý sprievodca odpadov z domácností

***

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu ku stiahnutiu

***

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

***

 

 


 

10.06.2019

Pohreb Zoltána Dikácza

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Zoltán Dikácz 24. mája 2019 vo veku 57 rokov zomrel. Pohreb sa uskutoční 14. júna 2019, v piatok o 15:00 hod. na miestnom cintoríne. Česť jeho pamiatke!

Detail

10.06.2019

Pohreb Ladislava Jávorku

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Ladislav Jávorka 8. júna 2019 vo veku 70 rokov zomrel. Pohreb sa uskutoční 11. júna 2019, v utorok o 15:45 hod. na miestnom cintoríne. Zádušná svätá omša bude v utorok o 15:00 hod. v miestnom rímskokatolíckom kostole. Česť jeho pamiatke!

Detail

31.05.2019

Pripomienky k návrhu VZN č. 4/2019

Obec Rúbaň oznamuje svojim cteným občanom, že zverejnila na úradnej tabuli a na oficiálnom webovom sídle obce dňa 31.5.2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Rúbaň č. 4/2019 o zrušení Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň - Fűr 28 a jej súčasti Školského klubu detí pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Rúbaň - Fűr 28. Pripomienky k tomuto návrhu je možné uplatniť v písomnej forme, elektronicky, alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Rúbani do 10. júna 2019.

Detail

28.05.2019

Úmrtie Zoltána Dikácza

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Zoltán Dikácz 24. mája 2019 vo veku 57 rokov zomrel. Čas pohrebu oznámia občanom neskôr. Česť jeho pamiatke!

Detail

27.05.2019

Zber elektroodpadu

Samospráva Obce Rúbaň oznamuje občanom, že zber vopred nahláseného elektroodpadu sa uskutoční 29. mája 2019, v stredu. Upozorňujeme, že elektroodpad musí obsahovať všetky súčiastky. Prosíme občanov, aby spotrebiče vyložili na ulicu len v deň zberu!

Detail