Navigácia

Obsah

Obec Rúbaň

!!! Dôležité informácie ohľadne koronavírusu !!!

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej repbliky

pri ohrození verejného zdravia  

 

Info - COVID 19

 

 

 

Chotár obce leží v Podunajskej nížine, na západnom úpätí Pohronskej pahorkatiny a v hornej časti depresie potoka Paríž, v nadmorskej výške 129-267 m. V západnej časti, na vyšších terasách, je chotár rovinatý, pokrytý piesčitými sprašmi a naviatymi pieskami, vo východnej časti ho tovrí pahorkatina s rozčlenenými plochými chrbtami z treťohorných uloženín. Viac tu

 

Slávnostný príhovor starostky obce z príležitosti osláv 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine tu

 

           Oznamujeme  turistickej  verejnosti   a   návštevníkom  Rúbane,  že 

k príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej dedine sme dali

vyhotoviť   jubilejnú  pečiatku,  ktorou si  môžu  v  pracovnom  čase  OcÚ

pre vlastné potešenie označiť turistické denníky,  záznamníky,  pohľadnice

Rúbane a pod.

         Budú tak mať pamiatku na našu obec a doklad, že a kedy ju navštívili.

 

Jubilejná pečať

 

Pýtajme si slovenské

 

Breath of Europe

 

Breath of Europe SK

Letecký záber obce Rúbaň z roku 2018: https://youtu.be/zlzMmtnW8tk

 

Malý sprievodca odpadov z domácností

***

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku tu ku stiahnutiu

***

Úradný Vestník Európskej únie je sprístupnený na nazretie na Obecnom úrade v Rúbani

***

 

 


 

28.05.2020

Pohreb Ruženy Lénártovej, rod. Žemberiovej

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Ružena Lénártová, rod. Žemberiová dňa 27. mája 2020 vo veku 59 rokov zomrela. Pohreb sa uskutoční 1. júna 2020, v pondelok o 16.00 hodine na miestnom cintoríne Česť jej pamiatke!

Detail

28.05.2020

Pohreb Eriky Póčovej, rod. Kováčovej

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že naša spoluobčianka Erika Póčová, rod. Kováčová dňa 27. mája 2020 vo veku 72 rokov zomrela. Pohreb sa uskutoční 1. júna 2020, v pondelok o 15.00 hodine na miestnom cintoríne Česť jej pamiatke!

Detail

27.05.2020

Oznam miestnej knižnice

Vedúca miestnej knižnice oznamuje občanom, že knižnica bude 28. mája 2020, vo štvrtok zatvorená.

Detail

27.05.2020

Úmrtie Dionýza Vassa

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že náš spoluobčan Dionýz Vass dňa 24. mája 2020 vo veku 60 rokov zomrel. Čas poslednej rozlúčky oznámime občanom neskôr. Česť jeho pamiatke!

Detail

27.05.2020

Oznam miestnej pošty

Vedúca miestnej pošty oznamuje občanom, že pošta bude dňa 28. a 29. mája 2020, vo štvrtok a v piatok zatvorená.

Detail

21.05.2020

Oznam lekárne v Strekove

Vedúca lekárne v Strekove oznamuje občanom, že lekáreň bude 22. mája 2020, v piatok zatvorená.

Detail

18.05.2020

Oznam Slovenského rybárskeho zväzu Mestskej organizácii Nové Zámky

Slovenský rybársky zväz Mestská organizácia Nové Zámky prosí občanov obce Rúbaň o trpezlivosť a akceptovanie potreby plašenia kormoránov  petardami, ktoré bude realizované od mája do júla 2020 v denných hodinách aj cez víkendové dni, nakoľko nálety týchto vtákov spôsobujú rybárskemu zväzu veľké škody na rybích násadách na chovnom revíry VN Rúbaň č. 1.

Detail