Aktuális időjárás

<<
>>
ma, hétfő 23. 5. 2022
erős felhőzet 21 °C 10 °C
erős felhőzet, keleti gyenge szél
szélK, 2.87m/s
nyomás1012hPa
páratartalom45%

Navigáció

Tartalom

Szerződés részletsz.: S2021/00707-001

Szerződés: Zmluva o zriadení vecných bremien

 • Szerződés száma
  S2021/00707-001
 • Szerződés tárgya
  Zriadenie vecného bremena v prospech Bioka s.r.o. v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na: a) zriadenie vodovodnej prípojky a uloženie vodovodného potrubia a zariadení, b) užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy na pozemkoch vo vlastníctve Obce Rúbaň: parc. č. 876/1 registra KN C, LV č. 1 druh pozemku zastavané plocha a nádvoria o výmere 4012 m2, parc. č. 2159 registra KN C, LV č. 2186 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9651 m2, parc. č. 2160 registra KN C, LV č. 2186 druh pozemku ostatná plocha o výmere 708 m2 v kat. území obce Rúbaň
 • Ár
  v poznámke
 • Szerződés hatályba lépésének a napja
  24.11.2021
 • Szerződés megszűnésének a napja
  Nincs megadva
 • Szerződéskötés/szerződés jóváhagyás napja
  23.11.2021
 • Nyilvánosságra hozás napja
  23.11.2021
Összefüggő szerződés-kiegészítések
Összefüggő megrendelések
Összefüggő számlák
 • 1. Szerződő fél
  Obec Rúbaň
 • Cjsz.
  00309231
 • Adószám
  2021060580
 • Cím
  Rúbaň 27
 • Telefon
  0905795162
 • E-mail
  podatelna@obecruban.sk
 • Web
  www.obecruban.sk
 • 2. Szerződő fél
  Bioka, s.r.o.
 • Cjsz.
  47998687
 • Adószám
  2120006119
 • Cím
  Chorvátska 100/165, 900 81 Šenkvice
 • Telefon
 • E-mail
 • Web
 • Aláíró személy neve
  Ing. Štěpánka Zacharová
 • Aláíró személy funkciója
  starostka obce
 • Megjegyzés
  suma = bezodplatne
 • L_FSO_CRZ_ODKAZ_NA_VO
Dokumentumok